Tìm kiếm tin tức

Địa chỉ cơ quan: Số 02 Nguyễn Sinh Sắc, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế.
Điện thoại cơ quan: 0234.3830786
Email: bdt@thuathienhue.gov.vn

 

 LÃNH ĐẠO BAN

Đ/c Hồ Xuân Trăng - TUV, Trưởng Ban

 

                                                              

                 Đ/c Lê Xuân Hải - Phó trưởng Ban                          Đ/c Huyền Tôn Nữ Diễm Thúy - Phó trưởng Ban