Tìm kiếm tin tức
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp

Thông tin tuyên truyền >> Chế độ chính sách
Vào các ngày 16,17 tháng 8 năm 2022, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện A Lưới và Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai, hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 (gọi tắt là Chương trình) tại huyện A Lưới và huyện Nam Đông.
Theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số: Người có uy tín trong đồng bào DTTS ngoài việc được cung cấp thông tin thường xuyên (cấp phát báo, tập huấn, thăm quan học tập kinh nghiệm,…) thì còn được thụ hưởng một số chế độ hỗ trợ về vật chất, động viên tinh thần như: Thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết của các dân tộc thiểu số; thăm hỏi, hỗ trợ người có uy tín bị ốm đau; thăm hỏi hỗ trợ hộ gia đình người có uy tín gặp khó khăn (thiên tai, hỏa hoạn); thăm viếng, động viên khi người có uy tín, thânnhân trong gia đình (bố, mẹ, vợ, chồng, con) qua đời. Ông Lê Xuân Hải-Phó trưởng Ban Dân tộc, thăm hỏi và tặng quà bác Hồ A Ray-NCUT xã Thượng Long, huyện Nam Đông  nhân dịp tết cổ truyền Nhâm Dần-2022
Thực hiện chính sách đối với người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) theo Quyết định 18/QĐ-TTg, Quyết định 56/QĐ-TTg và nay là Quyết định số 12/QĐ-TTg, đồng bào người có uy tín ngoài hưởng các chế độ về hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần, khen thưởng thì một phần không thể thiếu đó chính là được cung cấp thông tin.
Theo Quyết định 204/QĐ-TTg ngày 01 tháng 2 năm 2016,  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách 2.275 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu của 48 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm giai đoạn 2016 - 2020. 
Ngày 30/3/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công và hộ nghèo đời sống khó khăn.
(Chinhphu.vn) – Ngày 6/2, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh mục dự án "Phát triển năng lượng tái tạo và mở rộng, cải tạo lưới điện cho các xã vùng sâu, vùng xa".
QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 112/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007   Về Chính sách hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật thuộc Chương trình 135 giai đoạn II
Tất cả học sinh, sinh viên đã trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề trong cả nước có hoàn cảnh khó khăn đều có thể vay vốn để tiếp tục học tập và tốt nghiệp
Xem tin theo ngày  
Thông tin tuyên truyền >> Chế độ chính sách
Vào các ngày 16,17 tháng 8 năm 2022, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện A Lưới và...
Theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có...
Thực hiện chính sách đối với người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) theo Quyết định 18/QĐ-TTg,...
Theo Quyết định 204/QĐ-TTg ngày 01 tháng 2 năm 2016,  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách 2.275 xã đặc...
Ngày 30/3/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên...
(Chinhphu.vn) – Ngày 6/2, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh mục dự án "Phát triển năng lượng tái...
QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 112/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007   Về Chính sách hỗ trợ các dịch vụ,...
Tất cả học sinh, sinh viên đã trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy...
Xem tin theo ngày  
Thông tin tuyên truyền >> Chế độ chính sách
Vào các ngày 16,17 tháng 8 năm 2022, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện A Lưới và...
Theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có...
Thực hiện chính sách đối với người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) theo Quyết định 18/QĐ-TTg,...
Theo Quyết định 204/QĐ-TTg ngày 01 tháng 2 năm 2016,  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách 2.275 xã đặc...
Ngày 30/3/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên...
(Chinhphu.vn) – Ngày 6/2, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh mục dự án "Phát triển năng lượng tái...
QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 112/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007   Về Chính sách hỗ trợ các dịch vụ,...
Tất cả học sinh, sinh viên đã trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy...
Xem tin theo ngày  
Thông tin tuyên truyền >> Chế độ chính sách
Vào các ngày 16,17 tháng 8 năm 2022, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện A Lưới và...
Theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có...
Thực hiện chính sách đối với người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) theo Quyết định 18/QĐ-TTg,...
Theo Quyết định 204/QĐ-TTg ngày 01 tháng 2 năm 2016,  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách 2.275 xã đặc...
Ngày 30/3/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên...
(Chinhphu.vn) – Ngày 6/2, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh mục dự án "Phát triển năng lượng tái...
QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 112/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007   Về Chính sách hỗ trợ các dịch vụ,...
Tất cả học sinh, sinh viên đã trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy...
Xem tin theo ngày  
Thông tin tuyên truyền >> Chế độ chính sách
Vào các ngày 16,17 tháng 8 năm 2022, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện A Lưới và...
Theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có...
Thực hiện chính sách đối với người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) theo Quyết định 18/QĐ-TTg,...
Theo Quyết định 204/QĐ-TTg ngày 01 tháng 2 năm 2016,  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách 2.275 xã đặc...
Ngày 30/3/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên...
(Chinhphu.vn) – Ngày 6/2, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh mục dự án "Phát triển năng lượng tái...
QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 112/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007   Về Chính sách hỗ trợ các dịch vụ,...
Tất cả học sinh, sinh viên đã trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy...
Xem tin theo ngày  
Thông tin tuyên truyền >> Chế độ chính sách
Vào các ngày 16,17 tháng 8 năm 2022, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện A Lưới và...
Theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có...
Thực hiện chính sách đối với người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) theo Quyết định 18/QĐ-TTg,...
Theo Quyết định 204/QĐ-TTg ngày 01 tháng 2 năm 2016,  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách 2.275 xã đặc...
Ngày 30/3/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên...
(Chinhphu.vn) – Ngày 6/2, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh mục dự án "Phát triển năng lượng tái...
QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 112/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007   Về Chính sách hỗ trợ các dịch vụ,...
Tất cả học sinh, sinh viên đã trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy...
Xem tin theo ngày  
Thông tin tuyên truyền >> Chế độ chính sách
Vào các ngày 16,17 tháng 8 năm 2022, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện A Lưới và Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai, hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 (gọi tắt là Chương trình) tại huyện A Lưới và huyện Nam Đông.
Theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số: Người có uy tín trong đồng bào DTTS ngoài việc được cung cấp thông tin thường xuyên (cấp phát báo, tập huấn, thăm quan học tập kinh nghiệm,…) thì còn được thụ hưởng một số chế độ hỗ trợ về vật chất, động viên tinh thần như: Thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết của các dân tộc thiểu số; thăm hỏi, hỗ trợ người có uy tín bị ốm đau; thăm hỏi hỗ trợ hộ gia đình người có uy tín gặp khó khăn (thiên tai, hỏa hoạn); thăm viếng, động viên khi người có uy tín, thânnhân trong gia đình (bố, mẹ, vợ, chồng, con) qua đời. Ông Lê Xuân Hải-Phó trưởng Ban Dân tộc, thăm hỏi và tặng quà bác Hồ A Ray-NCUT xã Thượng Long, huyện Nam Đông  nhân dịp tết cổ truyền Nhâm Dần-2022
Thực hiện chính sách đối với người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) theo Quyết định 18/QĐ-TTg, Quyết định 56/QĐ-TTg và nay là Quyết định số 12/QĐ-TTg, đồng bào người có uy tín ngoài hưởng các chế độ về hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần, khen thưởng thì một phần không thể thiếu đó chính là được cung cấp thông tin.
Theo Quyết định 204/QĐ-TTg ngày 01 tháng 2 năm 2016,  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách 2.275 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu của 48 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm giai đoạn 2016 - 2020. 
Ngày 30/3/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công và hộ nghèo đời sống khó khăn.
(Chinhphu.vn) – Ngày 6/2, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh mục dự án "Phát triển năng lượng tái tạo và mở rộng, cải tạo lưới điện cho các xã vùng sâu, vùng xa".
QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 112/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007   Về Chính sách hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật thuộc Chương trình 135 giai đoạn II
Tất cả học sinh, sinh viên đã trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề trong cả nước có hoàn cảnh khó khăn đều có thể vay vốn để tiếp tục học tập và tốt nghiệp
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.421.261
Lượt truy cập hiện tại 1.885