Tìm kiếm tin tức

Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp

 

Tin tức, sự kiện
Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-BDT ngày 10/02/2023 của Ban Dân tộc thực hiện nội dung 01 và 02, tiểu dự án 01, dự án...
Thực hiện nội dung 01 và 02, tiểu dự án 01, dự án 10: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy...
Chiều ngày 05/10/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu...
Sáng ngày 27/9/2023, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã có buổi làm việc với UBND...
Trong 02 ngày 13 và 14 tháng 9 năm 2023, Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển...
Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-BDT ngày 21/02/2023 của Ban Dân tộc về Kế hoạch Đào tạo, nâng cao năng lực cho cộng đồng và...
Thực hiện Kế hoạch số 296/KH-UBND ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; Kế hoạch số 13/KH-BDT ngày 20/02/2023 của Ban Dân...
Thực hiện Kế hoạch số 47/KH-BDT ngày 19/7/2023 của Ban Dân tộc về tham quan, học tập kinh nghiệm ngoại tỉnh cho cán bộ tham gia thực...
Chiều ngày 25/7/2023, Ban Dân tộc đã phối hợp với UBND huyện Nam Đông tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân...
Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khoá VIII nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong hai ngày 13 và 14/7/2023. Tại phiên chất...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chương trình MTQG phát triển vùng DTTS
Ngày 01/12/2023, Văn phòng Điều Phối Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS...
Nhờ phân bổ hợp lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã...
Nghị định số 28/NĐ-CP của Chính phủ được Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Nam Đông triển khai từ tháng 6 năm 2022. Để công...
Thực hiện Kế hoạch số 372/KH-UBND ngày 17/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm tra, giám sát, đánh giá...
Vừa qua, từ ngày 16 - 27.10, tại huyện A Lưới, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức 02 hội nghị tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương...
Thực hiện Quy trình kiểm tra, giám sát, đánh giá Chương trình theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2022/TT-UBDT...
Từ ngày 20 - 29/9/2023, tại thành phố Huế, Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức 02 lớp tập huấn nâng cao năng...
Ngày 15 tháng 8 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 55/2023/TT-BTC về quy định việc quản...
Ngày 21 tháng  8 năm 2023, Ủy Ban Dân tộc đã ban hành Thông tư 02/2023/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc:...
Thực hiện kế hoạch số 372/KH-UBND 17/10/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về Tổ chức giám sát, đánh giá thực hiện Chương...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Ngày 17/8/2023 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg về tín dụng đối với người chấp hành xong án...
Ngày 19/9/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BTNMT về hợp nhất Nghị định số...
Ngày 18/8/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 56/2023/TT-BTC về Quy định việc lập dự toán, quản...
Ngày 20/9/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2023/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 112/2020/NĐ-CP ngày...
Ngày 29/9/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 73/2023/NĐ-CP quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng...
Ngày 13/7/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ đối với...
Ngày 06/6/2023 của Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ ban hành Nghị quyết số 76-NQ/BCSĐ Thanh tra Chính phủ về “tăng...
Ngày 17/4/2023, Ủy ban Dân tộc đã ban hành Công văn số 576/UBDT-TT về việc hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng,...
Ngày 30/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 43/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành...
Ngày 29/5/2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công văn số 5215/UBND-VH về việc triển khai Tháng hành động phòng,...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông tin tuyên truyền
      Ngày 15 tháng 6 năm 2022, Quốc hội nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV kỳ họp...
      Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-BDT  ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Ban Dân tộc tỉnh về việc thực hiện Nội dung...
Vừa qua, từ ngày 30/10/2023- 08/11/2023, tại huyện A Lưới, Ban Dân tộc tổ chức 03 lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực thực hiện...
Ngày 31/12/2022, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 13/2022/TT-BNV Hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức. Chi...
Ngày 30/12/2022, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 12/2022/TT-BNV Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức...
Ngày 11/10/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 168/NQ-CP ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu...
Sáng ngày 7/9/2023, Tại Hội trường Cơ sở 2, Trung đoàn 6, xã Thuỷ Bằng tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Chỉ huy Quân sự...
Thực hiện  Kế hoạch số 10/KH-BDT ngày 10/02/2023 của Ban Dân tộc thực hiện nội dung 01 và 02, tiểu dự án 01, dự...
Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-BDT ngày 17/02/2023 về việc Thực hiện tiểu dự án 02, Dự án 9: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn,...
Thực hiện  Kế hoạch số 10/KH-BDT ngày 10/02/2023 của Ban Dân tộc thực hiện nội dung 01 và 02, tiểu dự án 01, dự...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đảng, đoàn thể
Ngày 28/9/2023, Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung về nội dung “Trên dưới đồng lòng,...
Nhân dịp chuẩn bị vào năm học mới niên khóa 2023-2024, vào ngày 24 tháng 8 năm 2023, Công đoàn...
Chiều ngày 05/5/2023, Chi bộ Ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, sinh hoạt chuyên đề năm 2023 về Học...
Nhằm động viên, khuyến khích tinh thần cho tập thể cán bộ, viên chức và người lao động sau những ngày làm...
Chiều ngày 30/3/2023, Chi bộ Ban Dân tộc đã tiến hành kiểm tra đồng chí Phan Xuân Trung, Phó Chủ tịch Công...
Chiều ngày 22 tháng 02 năm 2023, Đại hội Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra...
Ngày 29/11/2022, Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý...
Ngày 27/9/2022, Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý...
Chiều ngày 25/8, Công đoàn Ban Dân tộc đã tổ chức lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng...
Trong không khí chào đón năm học mới năm 2022-2023, sáng 03/8/2022 Công đoàn – Cơ quan Ban Dân...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chuyển đổi số
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Báo cáo Chỉ số sãn sáng cho phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam năm 2022. Chi tiết tại file đính kèm:
Ngày 26/6/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Báo cáo số 92/BC-BCĐ về Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Chi tiết tại file đính kèm./. 
Ngày 27/4/2023, Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch số 35/KH-BDT về Triển khai đăng ký và thực hiện mô hình điểm về Đề án 06 tại Ban Dân tộc. Chi tiết tại file đính kèm./. 
Ngày 13/3/2023, Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-BDT về Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia tại Ban Dân tộc năm 2023 Chi tiết tại file đính kèm./. 
Ngày 04/11/2022, Bộ công an ban hành Thông tư số 46/2022/TT-BCA Quy định về việc kết nối, chia sẽ và khai thác thông tin giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dứ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin khác. (Theo Văn bản sao y số 17/2023/SY-UBND ngày 09/01/2023 của UBND tỉnh). Theo đó, Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 12 năm 2022. Chi tiết tại file đính kèm:
Ngày 01/02/2023 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Báo cáo số 7/BC-BTTTT về Tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025. Chi tiết nội dung Báo cáo và Báo cáo tóm tắt theo file đính kèm:
Chi tiết tại file đính kèm:
Ngày 30/12/2022, Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch số 73/KH-BDT về Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tại cơ quan Ban Dân tộc tỉnh năm 2023. Chi tiết tại file đính kèm./. 
Ngày 14/12/2022, Trưởng Ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 133/QĐ-BDT về việc Kiện toàn Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc. Chi tiết tại file đính kèm./. 
Ngày 14/12/2022, Trưởng Ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 132/QĐ-BDT về việc Kiện toàn Tổ triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của cơ quan Ban Dân tộc (gọi tắt: Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06). Chi tiết tại file đính kèm./. 
Ngày 14/12/2022, Trưởng Ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 131/QĐ-BDT về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo Chính quyền điện tử, Ứng dụng công nghệ thông tin, Chuyển đổi số và dịch vụ đô thị thông minh của cơ quan Ban Dân tộc tỉnh. Chi tiết tại file đính kèm./. 
Ngày 08/11/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2878/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu tỉnh Thừa Thiên Huế Chi tiết tại file đính kèm./. 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.459.256
Lượt truy cập hiện tại 150