Tìm kiếm tin tức
CÔNG TÁC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LIÊN TỊCH ĐIỂM CHỌN CỬ ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI CÁC DÂN TỘC THIẾU SỐ HUYỆN NAM ĐÔNG LẦN THỨ IV NĂM 2024
Ngày cập nhật 10/04/2024

Căn cứ Công văn số 1302/UBDT-DTTS ngày 27/7/2023 của Uỷ ban Dân tộc về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV năm 2024; Công văn số 105/BCĐ-TTr&TT ngày 29/02/2024 về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị liên tịch bầu chọn đại biểu dự Đại hội cấp huyện, cấp tỉnh.

Ngày 10/4/2024, Ủy ban nhân dân xã Hương Hữu, huyện Nam Đông đã long trọng tổ chức Hội nghị liên tịch điểm chọn cử đại biểu tham dự Đại hội các dân tộc thiểu số huyện Nam Đông lần thứ IV năm 2024. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị liên tịch có ông Lê Xuân Hải – Thành viên BCĐ Đại hội cấp tỉnh – Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế và đại diện Trưởng, Phó các Tiểu ban giúp việc cho Đại hội.

Về phía huyện Nam Đông có ông Lê Thanh Hồ - Trưởng ban BCĐ Đại hội cấp huyện – Phó Chủ tịch UBND huyện; ông Lê Minh Hòa – Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ – Trưởng phòng Dân tộc huyện Nam Đông. Ngoài ra, tham dự và chủ trì Hội nghị có đại diện lãnh đạo Cấp ủy, HĐND, UBND xã Hương Hữu, huyện Nam Đông.

Hội nghị liên tịch là một sự kiện chính trị quan trọng nhằm đánh giá thành tựu, kết quả phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong công cuộc giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Là dịp giới thiệu, chọn cử những cá nhân tiêu biểu, xuất sắc tham dự Đại hội cấp huyện và đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có nhiều đóng trong sự nghiệp xây dựng, hội nhập, phát triển và bảo vệ đất nước giai đoạn từ 2019-2024.

Hội nghị liên tịch xã Hương Hữu đã đánh giá những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc giai đoạn 2019-2024, các cá nhân điển hình tiên tiến cũng đã tham luận, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch thông qua và xin ý kiến Hội nghị về danh sách dự kiến đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Nam Đông lần thứ IV và được 100% đại biểu tham dự Hội nghị biểu quyết thông qua.

Tại Hội nghị ông Lê Xuân Hải – Thành viên BCĐ Đại hội cấp tỉnh – Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh đánh giá cao về công tác chuẩn bị Hội nghị của Cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Hương Hữu, kết quả Hội nghị được tổ chức thành công tốt đẹp.

Song, đây là Hội nghị điểm nên rất khó có thể tránh khỏi một số thiếu sót như Cấp ủy chưa quán triệt sâu sắc về nguyên tắc, tiêu chí, cơ cấu chọn cử đại biểu tham dự Đại hội cấp huyện cũng như khen thưởng tại Đại hội cấp huyện, cấp tỉnh theo hướng dẫn của BCĐ Đại hội cấp tỉnh; chưa đề xuất được danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng tại Đại hội các cấp.

Với những thiếu sót trên và để Đại hội từ cấp huyện đến cấp tỉnh được tổ chức trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, đồng thời tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi, tự hào trong các tầng lớp nhân dân ông Lê Xuân Hải đề nghị Cấp ủy, chính quyền cần quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, Công tác, quy trình tổ chức Hội nghị liên tịch phải được thực hiện đầy đủ theo hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc và BCĐ Đại hội cấp tỉnh.

Thứ hai, Chọn cử đại biểu tham dự Đại hội phải thật sự là những cá tiêu biểu có thành tích nổi bật hoặc có đóng góp thiết thực về một hoặc một số lĩnh vực trong đời sống xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cụ thể, công tác giảm nghèo, y tế, giáo dục, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết các dân tộc... hoặc là người được bầu chọn là điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước của địa phương; người đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, kỳ thi đấu thể thao trong nước và quốc tế.

Thứ ba, việc chọn cử đại biểu tham dự Đại hội phải đảm bảo công khai, dân chủ, bình đẳng, đồng thuận, đầy đủ cơ cấu theo thành phần dân tộc, độ tuổi, giới tính, lĩnh vực.

Thứ tư, Đại biểu tham dự Đại hội phải là người dân tộc thiểu số, người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có uy tín trong cộng đồng và có đủ sức khỏe để tham dự Đại hội và các hoạt động của Đại hội.

Thứ năm, đảm bảo hài hòa trong việc lựa chọn đại biểu là các nhân tố mới, tiêu biểu trong giai đoạn 2019-2024 với việc kế thừa kết quả chọn cử đại biểu của Đại hội đại biểu cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ III năm 2019 của địa phương ở từng cấp tổ chức Đại hội./.

 

Hồ Thị Tùy (T)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.495.487
Lượt truy cập hiện tại 396