Tìm kiếm tin tức
Hội nghị ở một số Tiểu ban Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ II
Ngày cập nhật 03/04/2014
Không khí hội nghị

 

 Sáng 02/4/2014, tại phòng họp của Ban Dân tộc, Tiểu ban Tổ chức và Nhân sự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ II đã tổ chức họp để bàn bạc xây dựng Kế hoạch hoạt động giúp Ban Tổ chức Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số, triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung tổ chức và nhân sự, mà trọng tâm là việc tham mưu phân bổ đại biểu (kể cả chính thức và khách mời) tham dự Đại hội Đại biểu cấp huyện, tỉnh; hướng dẫn, đốc thúc các đơn vị, ban ngành, địa phương, cơ sở chọn cử đại biểu, bình xét thi đua, khen thưởng.

 

 

 Tham dự và chủ trì buổi họp có đồng chí Nguyễn Thị Sửu, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Dân tộc, Phó Ban Chỉ Đạo trực, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội cùng các thành viên của Tiểu ban Tổ chức - Nhân sự.

 

Cùng ngày, Tiểu ban Thi đua - Khen thưởng cũng đã tổ chức họp kiểm tra kế hoạch chi tiết, hình thức, quy trình và nội dung khen thưởng. Thảo luận tại buổi họp, các thành viên Tiểu ban cho rằng vấn đề thi đua khen thưởng phải xem xét cho phù hợp với từng địa phương, tôn vinh, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân các dân tộc thiểu số đã có nhiều đóng góp xây dựng, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Cuối buổi họp, Tiểu ban Thi đua - Khen đã chốt  lại danh sách số lượng khen thưởng để trình Ban Chỉ đạo.

 

          Các Tiểu Ban khác của Đại hội cũng sẽ tiến hành hội nghị vào các tuần tiếp theo của tháng 4 để hoàn thành Kế hoạch hoạt động tham mưu và phục vụ Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ II theo phạm vi trách nhiệm đã được Ban Chỉ đạo Đại hội phân công.

Hồng Nhung – CV Văn phòng

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.421.261
Lượt truy cập hiện tại 1.964