Tìm kiếm tin tức
HOÀN THÀNH KHÂU TIỀN ĐỀ TRONG QUY TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LẦN THỨ II - 2014
Ngày cập nhật 15/04/2014

Nguyễn Thị Sửu - TUV, Trưởng Ban Dân tộc

 Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, từ trung tuần tháng 2 năm 2014, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành 4 Quyết định liên quan đến bộ máy tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số (Quyết định số 307/QĐ -UBND ngày 14/02/2014 về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Quyết định số 308/QĐ -UBND  ngày 14/02/2014 về việc thành lập Ban Tổ chức, Quyết định định số 26/QĐ-BCĐ ngày 14/3/2014 về việc phân bổ đại biểu chính thức, Quyết định số 28/QĐ-BCĐ ngày 14/3/2014 về việc thành lập và phân công nhiệm vụ các Tiểu ban giúp việc cho Ban Tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế lần II) và Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 12/3/2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về Tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II (sau đây gọi tắt là Đại Hội). Đây là khâu tiền đề có ý nghĩa quyết định cho việc tổ chức thực hiện các khâu còn lại trong quy trình Đại hội.

 Trên cơ sở đó, Ban Dân tộc - cơ quan thường trực Đại hội - đã triển khai nhiệm vụ theo phân công thông qua việc ban hành các văn bản: Nghị quyết chuyên đề số 21-NQ/CB, ngày 14/3/2014 của Chi bộ về định hướng giải pháp cơ bản để tham mưu và chỉ đạo tổ chức Đại hội, Kế hoạch số 07/KH-BDT, ngày 19/3/2014 về tổ chức thực hiện Đại hội, Công văn số 47/CV-BTC ngày 13/3/2014 về hướng dẫn tổ chức Hội nghị chọn cử đại biểu, lịch đại hội và đề xuất khen thưởng. Đồng thời, đã chỉ đạo trực tiếp việc tổ chức Hội nghị liên tịch điểm tại hai xã (A Ngo, A Lưới và Hương Sơn, Nam Đông) nhằm rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo, tổ chức Hội nghị liên tịch ở các xã còn lại của hai huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số và các cơ quan, đơn vị, địa phương có dân tộc thiểu số làm việc, sinh sống. Sau gần một tháng tham mưu hướng dẫn, tổ chức, các huyện thực hiện bảo đảm tiến độ: Các huyện A Lưới và Nam Đông đã hoàn thành việc tổ chức Hội nghị Liên tịch (A Lưới gồm 19 xã và 8 cơ quan, đơn vị; Nam Đông gồm 8 xã và 7 cơ quan,đơn vị) và đã chọn cử đủ đại biểu chính thức dự Đại hội cấp huyện (A Lưới 150 đại biểu, Nam Đông 100 đại biểu); phân bổ và hướng dẫn bình xét khen thưởng  tập thể và cá nhân (A Lưới có 27 tập thể, 27 cá nhân, trong đó thực hiện phân bổ đề xuất cấp tỉnh, trung ương khen là 9 tập thể, 11 cá nhân; Nam Đông 16 tập thể, 14 cá nhân, trong đó thực hiện phân bổ đề xuất cấp tỉnh, trung ương khen là 6 tập thể, 9 cá nhân). Cùng với việc tổ chức hội nghị liên tịch, một số hoạt động khác liên quan đến Đại hội cũng đã được các huyện chú ý triển khai như tổ chức Họp báo về Đại hội của huyện Nam Đông (vào ngày 03/4/2014), chuẩn bị trưng bày triển lãm tại nhà văn hóa cộng đồng các dân tộc của huyện A Lưới,...

Bên cạnh đó, trong phạm vi trách nhiệm và tùy vào tính chất công việc phục vụ Đại hội, Ban Tổ chức Đại hội đã tổ chức họp 5/7 Tiểu ban (Riêng Tiểu ban Hậu cần - Lễ tân - Khánh tiết và Tiểu ban An ninh bảo vệ đang xây dựng kế hoạch) để bàn bạc xây dựng Kế hoạch hoạt động (trong đó có phân công nhiệm vụ cho các thành viên). Dự kiến, hết tháng 4, 100% Tiểu ban hoàn thành việc triển khai thực hiện kế hoạch của mình.

Qua phổ biến, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của cấp trên và triển khai, tổ chức thực hiện một số công việc cơ bản cho Đại hội cấp huyện (nhân dịp sinh nhật Bác, ngày 19/5), Đại hội cấp tỉnh (nhân dịp cách mạng tháng Tám và quốc khánh 2/9), tâm thế hứng khởi, tự hào của các dân tộc thiểu số dường như ngày càng được nâng lên và niềm tin vào Đảng, Bác Hồ và Nhà nước ta của đồng bào thêm phần sâu sắc, vững bền./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.421.261
Lượt truy cập hiện tại 2.000