Tìm kiếm tin tức
Ban Dân tộc triển khai họp các Tiểu ban của Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ III
Ngày cập nhật 07/06/2019

Sáng 06/6/2019, tại Hội trường Ban Dân tộc, đồng chí Lê Văn Cường – Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Đại hội, Phó trưởng Ban Dân tộc đã chủ trì họp với các Tiểu ban Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ III năm 2019, gồm: Tiểu ban Tuyên truyền, Tham quan, Văn nghệ và An ninh;  Tiểu ban Nhân sự  - Nội dung và Thi đua, khen thưởng; Tiểu ban Hậu cần Khánh tiết để bàn bạc, thống nhất dự thảo Kế hoạch triển khai nhiệm vụ của các Tiểu ban.

 

Tại cuộc họp, thành viên của các Tiểu ban đã tham gia đóng góp ý kiến vào kế hoạch nhằm xây dựng cho kế hoạch những nội dung cụ thể, chi tiết và sát với thực tế như: xây dựng đề cương nội dung các báo cáo phục vụ Đại hội, đề cương báo cáo tổng kết, việc lựa chọn các tổ chức, cá nhân điển hình tiêu biểu nhất để đề xuất khen thưởng theo các mức độ, các cấp và cấp theo đúng quy trình và quy định; nội dung và hình thức tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, tuyên truyền trên sóng truyền thanh, truyền hình tỉnh, câu khẩu hiệu, hệ thống pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, các biển hiệu quảng cáo trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ Y tế, bảo vệ, những phương án sắp xếp đại biểu,…

Kết luận cuộc họp, đồng chí  Lê Văn Cường yêu cầu các thành viên theo chức năng, nhiệm vụ được phân công đưa ra những ý kiến đổi mới, sáng tạo; khẩn trương bổ sung và hoàn thiện để ban hành kế hoạch. Đồng thời đề nghị các thành viên trong Tiểu ban phối, kết hợp chặt chẽ, nhịp nhàng để hoàn thành tốt cho công tác chuẩn bị và góp phần tổ chức thành công cho Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ III năm 2019. 

Anh Tuấn (t)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.495.487
Lượt truy cập hiện tại 485