Tìm kiếm tin tức
Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số
Sáng 20/6, huyện Nam Đông đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV. Với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”, Đại hội đã thông qua Quyết tâm thư và đề ra mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2029 toàn huyện có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập thu nhập bình quân đầu người đạt 61 triệu đồng/người/năm. Dự Đại hội có lãnh đạo tỉnh, huyện và 100 đại biểu đại diện 12.400 người DTTS trên địa bàn huyện.  
Sáng ngày 14/6/2024, huyện A Lưới đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ IV, năm 2024. Tham dự Đại hội có các đồng chí đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện cùng đại diện các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn. Đặc biệt, là sự tham gia của 102 đại biểu đại diện cho 42.534 người đồng bào DTTS trên địa bàn huyện.  Trao giấy khen tặng các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách dân tộc.  
Căn cứ Công văn số 1302/UBDT-DTTS ngày 27/7/2023 của Uỷ ban Dân tộc về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV năm 2024. Ngày 29/02/2024, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Công văn số 105/BCĐ-TTr&TT ngày 29/02/2024 về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị liên tịch bầu chọn đại biểu dự Đại hội cấp huyện, cấp tỉnh.  
Căn cứ Công văn số 1302/UBDT-DTTS ngày 27/7/2023 của Uỷ ban Dân tộc về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV năm 2024; Công văn số 105/BCĐ-TTr&TT ngày 29/02/2024 về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị liên tịch bầu chọn đại biểu dự Đại hội cấp huyện, cấp tỉnh.
Ngày 21/3/2024, Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IV năm 2024, ban hành Quyết định cơ cấu số lượng đại biểu tham dự Đại hội và khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số  tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IV năm 2024  Chi tiết tại phụ lục đính kèm./.
Ngày 24/01/2023, Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IV năm 2024 ban hành Quyết định số 06/QĐ-BCĐ, thành lập và phân công nhiệm vụ các Tiểu ban giúp việc cho Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IV năm 2024. Theo đó thành lập 03 tiểu ban như sau: 1. Tiểu ban Nhân sự - Nội dung và Thi đua - khen thưởng; 2. Tiểu ban Tuyên truyền – Triển lãm và Tham quan; 3. Tiểu ban Hậu cần – Văn nghệ và An ninh - Bảo vệ. Chi tiết tại file đính kèm./.
Ngày 29/02/2024 Ban chỉ đạo Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IV, năm 2024 ban hành công văn về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị liên tịch bầu chọn ĐB dự Đại hội cấp huyện, cấp tỉnh Chi tiết tại file đính kèm
Ngày 22 tháng 01 năm 2024, BCĐ Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ IV năm 2024 ban hành Quyết định số 11/QĐ-BCĐ Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IV năm 2024. Chi tiết tại file đính kèm./.
Ngày 19 tháng 12 năm 2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 3013/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IV năm 2024 Chi tiết tại file đính kèm
Ngày 27 tháng 7 năm 2023 Ủy ban Dân tộc ban hành Công văn số 1302/UBDT-DTTS về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV năm 2024 Chi tiết tại file đính kèm
Ngày 17 tháng 11 năm 2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 380/KH-UBND tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IV năm 2024. Chi tiết file đính kèm
Sáng ngày 11/10/2019, Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số(DTTS)tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ III, năm 2019 đã diễn ra thành công tốt đẹp.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.495.487
Lượt truy cập hiện tại 955