Tìm kiếm tin tức
Ủy ban Dân tộc ban hành quyết định số 612/QĐ-UBDT thay thế Quyết định số 433/QĐ-UBDT phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025
Ngày cập nhật 14/10/2021

Ngày 16/9/2021, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 612/QĐ-UBDT phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 71 thôn đặc biệt khó khăn (ĐBKK). Chia theo khu vực: Có 66 thôn thuộc các xã khu vực III; 02 thôn thuộc các xã khu vực II; 02 thôn thuộc các xã khu vực I; 01 thôn thuộc xã có thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Quyết định số 612/QĐ-UBDT có hiệu lực từ ngày 16/9/2021 và thay thế Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Chi tiết tại file đính kèm:

 

Tập tin đính kèm:
Anh Tuấn (St)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.495.487
Lượt truy cập hiện tại 444