Tìm kiếm tin tức
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021-2025.
Ngày cập nhật 14/10/2021

Ngày 14/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1719/QĐ-TTg về Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Theo đó:

- Phạm vi của Chương trình: Trên địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; trong đó, ưu tiên nguồn lực của Chương trình đầu tư cho các địa bàn đặc biệt khó khăn (ĐBKK), (xã ĐBKK, thôn ĐBKK), xã an toàn khu (ATK) thuộc vùng đồng bào DTTS&MN

 - Đối tượng của Chương trình:

+ Xã, thôn vùng đồng bào DTTS&MN;

+ Hộ gia đình, cá nhân người DTTS;

+ Hộ gia đình, cá nhân người dân tộc Kinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo sinh sống ở xã, thôn ĐBKK;

+ Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, các tổ chức kinh tế hoạt động ở các địa bàn các xã, thôn ĐBKK.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 đến hết năm 2025.

Bao gồm 10 dự án thành phần của Chương trình.

Chi tiết tại file đính kèm:

 

Tập tin đính kèm:
Anh Tuấn (St)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.495.487
Lượt truy cập hiện tại 552