F:\F_Portal\badt.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Nghị định số 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
Ngày cập nhật 03/10/2022

Ngày 19 tháng 4 năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2022/NĐ-CP Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Chi tiết ở file đính kèm.

Tập tin đính kèm:
Khánh Huyền (ST)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.439.560
Lượt truy cập hiện tại 473