Tìm kiếm tin tức
Ban Dân tộc tổ chức nắm tiến độ thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH DTTS năm 2022
Ngày cập nhật 04/10/2022
Đ/c Lê Xuân Hải, Phó trưởng Ban Dân tộc chủ trì cuộc họp

          Căn cứ Kế hoạch 302/KH-UBND ngày 18/8/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, sáng ngày 04/10/2022, Ban Dân tộc – cơ quan thường trực Chương trình đã tổ chức họp để nắm tiến độ triển khai các Dự án, Tiểu dự án năm 2022.

          Tham dự và chủ trì cuộc họp có đồng chí Lê Xuân Hải, Phó Trưởng Ban Dân tộc – Phó Chánh văn phòng Điều phối Chương trình; đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương, Tư pháp, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh; đại diện Lãnh đạo các phòng, bộ phận Ban Dân tộc cùng tham dự.

          Đại diện các đơn vị được giao chủ trì các Dự án, tiểu dự án thành phần đã báo cáo tiến độ tham mưu thực hiện theo phân công nhiệm vụ tại Kế hoạch 302/KH-UBND, đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc để Ban Dân tộc, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo chức năng nhiệm vụ, phân cấp quản lý giải trình, tiếp thu các ý kiến và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc.

          Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Xuân Hải, Phó Trưởng Ban Dân tộc đã đánh giá cao sự chủ động, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành với Ban Dân tộc trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, năm 2022 trên địa bàn tỉnh; đồng thời đề nghị các đơn vị được giao chủ trì Dự án, tiểu Dự án ban hành Kế hoạch thực hiện (theo Kế hoạch 302/KH-UBND và các thông tư hướng dẫn), cam kết tiến độ giải ngân, báo cáo khả năng giải ngân vốn sự nghiệp về Sở Tài chính và Ban Dân tộc tỉnh hàng tháng (căn cứ QĐ 2360/QĐ-UBND của UBND tỉnh về giao vốn sự nghiệp); tổ chức kiểm tra, giám sát theo Thông tư 01/2022/TT-UBDT và văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành, định kỳ báo cáo về Ban Dân tộc để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh theo quy định./.

Một số hình ảnh tại cuộc họp:

Phương Ngọc (T)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.439.560
Lượt truy cập hiện tại 486