Tìm kiếm tin tức
Triển khai rà soát nhu cầu chương trình cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024
Ngày cập nhật 20/11/2023

Nghị định số 28/NĐ-CP của Chính phủ được Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Nam Đông triển khai từ tháng 6 năm 2022. Để công tác cho vay được thuận lợi, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện chu động phối hợp với phòng dân tộc huyện, các hội đoàn thể, tổ tiết kiệm và vay vốn tập trung rà soát đối tượng thụ hưởng theo đúng quy định, giải ngân nguồn vốn ưu đãi kịp thời, theo đúng quy trình. Sau hơn một năm triển khai, Phòng giao dịch giải quyết cho 198 hộ vay với số tiền giải ngân gần 8 tỷ đồng, trong đó, 162 hộ vay 7 tỷ 253 triệu đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở, 17 hộ vay 747 triệu đồng chuyển đổi nghề. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 28/NĐ-CP của Chính phủ đã kịp thời hỗ trợ cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số chuyển đổi nghề nghiệp, xây nhà, sửa nhà giúp người dân an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. 

Người dân chuyển đổi sang chăn nuôi từ nguồn vốn NHCSXH

Để triển khai nguồn vốn có hiệu quả và kịp thời trong năm 2024, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã tham mưu UBND huyện ban hành văn bản gởi UBND các xã rà soát đối tượng năm 2024, đồng thời tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, rà soát nhu cầu vay vốn của bà con để làm căn cứ tham mưu phân bổ nguồn vốn. Hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục để giải ngân vốn kịp thời đến đối tượng thụ hưởng, thực hiện có hiệu quả Nghị định số 28/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn, góp phần giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Ngân hàng CSXH huyện Nam Đông

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.459.256
Lượt truy cập hiện tại 311