Tìm kiếm tin tức
Thông tư số 01/2024/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với lĩnh vực công tác dân tộc
Ngày cập nhật 19/04/2024

Ngày 15/3/2024 , Ủy ban Dân tộc ban hành Thông tư số 01/2024/TT-UBDT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với lĩnh vực công tác dân tộc.

Chi tiết theo biểu đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
Hồng Nhung (ST)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.487.449
Lượt truy cập hiện tại 2.634