Tìm kiếm tin tức
Cải cách Hành chính
Ngày 16 tháng 6 năm 2022, Ban Dân tộc đã ban hành Báo cáo số 71/BC-BDT về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý II năm 2022. Nội dung ở file đính kèm: 
Ngày 09 tháng 6 năm 2022, Ban Dân tộc đã ban hành Báo cáo số 55/BC-BDT về công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022. Nội dung ở file đính kèm: 
Ngày 05 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND về Tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó: Hội thi diễn ra trong 04 tuần, dự kiến bắt đầu từ ngày 01/8/2022, kết thúc vào ngày 28/8/2022. Cơ cấu giải thưởng (theo Công văn số 5193/UBND-CCHC ngày 24/5/2022 của UBND tỉnh):  Giải thưởng tuần (phần thi trắc nghiệm): Mỗi tuần có 03 giải thưởng: - 01 giải Nhất, trị giá 2.000.000 đồng. - 01 giải Nhì, trị giá 1.500.000 đồng. - 01 giải Ba, trị giá 1.000.000 đồng.” Giải thưởng tập thể: gồm 05 giải thưởng, mỗi giải 1.000.000 đồng.” Chi tiết tại file đình kèm:
Ngày 15 tháng 3 năm 2022, Ban Dân tộc đã ban hành Báo cáo số 20/BC-BDT về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý I năm 2022. Nội dung ở file đính kèm: 
Ngày 11 tháng 3 năm 2022, Ban Dân tộc đã ban hành Báo cáo số 18/BC-BDT về công tác Cải cách hành chính quý I năm 2022. Nội dung ở file đính kèm: 
Ngày 18 tháng 01 năm 2022, Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-BDT về Kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của Ban Dân tộc năm 2022. Chi tiết tại file đình kèm:
Ngày 18 tháng 01 năm 2022, Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-BDT về Tuyên truyền, tập huấn cải cách hành chính năm 2022 của Ban Dân tộc. Chi tiết tại file đình kèm:
Ngày 29 tháng 12 năm 2021, Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch số 44/KH-BDT về cải cách hành chính năm 2022 của Ban Dân tộc. Chi tiết tại file đình kèm:
Ngày 17 tháng 12 năm 2021, Ban Dân tộc đã ban hành Báo cáo số 141/BC-BDT về Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2021 của Ban Dân tộc. Nội dung ở file đính kèm: 
Ngày 15 tháng 12 năm 2021, Ban Dân tộc đã ban hành Báo cáo số 140/BC-BDT về công tác Cải cách hành chính năm 2021 của Ban Dân tộc. Nội dung ở file đính kèm: 
Ngày 16 tháng 9 năm 2021, Ban Dân tộc đã ban hành Báo cáo số 90/BC-BDT về Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý III năm 2021 của Ban Dân tộc. Nội dung ở file đính kèm: 
Ngày 15 tháng 9 năm 2021, Ban Dân tộc đã ban hành Báo cáo số 89/BC-BDT về công tác Cải cách hành chính quý III năm 2021 của Ban Dân tộc. Nội dung ở file đính kèm: 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.421.261
Lượt truy cập hiện tại 565