Tìm kiếm tin tức
Cải cách Hành chính
Ngày 16 tháng 9 năm 2021, Ban Dân tộc đã ban hành Báo cáo số 90/BC-BDT về Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý III năm 2021 của Ban Dân tộc. Nội dung ở file đính kèm: 
Ngày 15 tháng 9 năm 2021, Ban Dân tộc đã ban hành Báo cáo số 89/BC-BDT về công tác Cải cách hành chính quý III năm 2021 của Ban Dân tộc. Nội dung ở file đính kèm: 
Ngày 15-7-2021, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.
Ngày 16 tháng 3 năm 2021, Ban Dân tộc đã ban hành Báo cáo số 55/BC-BDT về Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý II năm 2021 của Ban Dân tộc. Nội dung ở file đính kèm: 
Ngày 15 tháng 6 năm 2021, Ban Dân tộc đã ban hành Báo cáo số 54/BC-BDT về công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm năm 2021 của Ban Dân tộc. Nội dung ở file đính kèm: 
Ngày 17 tháng 3 năm 2021, Ban Dân tộc đã ban hành Báo cáo số 26/BC-BDT về Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý I năm 2021 của Ban Dân tộc. Nội dung ở file đính kèm: 
Ngày 12 tháng 3 năm 2021, Ban Dân tộc đã ban hành Báo cáo số 24/BC-BDT về công tác Cải cách hành chính quý I năm 2021 của Ban Dân tộc. Nội dung ở file đính kèm: 
Ngày 13/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1070/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được thay thế (05 TTHC) trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế.    
Ngày 03 tháng 6 năm 2020, Ban Dân tộc đã ban hành Báo cáo số 51/BC-BDT về công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm năm 2020 của Ban Dân tộc. Nội dung ở file đính kèm: 
Ngày 19 tháng 6 năm 2020, Ban Dân tộc đã ban hành Báo cáo số 54/BC-BDT về Tình hình thực hiện kiểm soát TTHC quý II năm 2020 của Ban Dân tộc. Nội dung ở file đính kèm: 
Ngày 11 tháng 5 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1150/QĐ-UBND về Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020. Theo đó, Ban Dân tộc có 02 danh mục Dịch vụ công mức độ 3. (Phụ lục - Mục XVII, trang 50). Nội dung ở file đính kèm: 
Ngày 17 tháng 3 năm 2020, Ban Dân tộc đã ban hành Báo cáo số 16/BC-BDT về Tình hình thực hiện kiểm soát TTHC quý I năm 2020 của Ban Dân tộc. Nội dung ở file đính kèm: 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.408.292
Lượt truy cập hiện tại 938