Tìm kiếm tin tức
UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố TTHC về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh
Ngày cập nhật 01/03/2019

Ngày 03/01/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bao gồm:

1. Thủ tục Tiếp công dân.

2. Thủ tục Xử lý đơn thư.

3. Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu.

4. Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần hai.

5. Thủ tục Giải quyết tố cáo.

Tập tin đính kèm:
Anh Tuấn (St)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.359.876
Lượt truy cập hiện tại 120