Tìm kiếm tin tức
KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022 CỦA BAN DÂN TỘC
Ngày cập nhật 26/01/2022

Ngày 29 tháng 12 năm 2021, Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch số 44/KH-BDT về cải cách hành chính năm 2022 của Ban Dân tộc.

Chi tiết tại file đình kèm:

Tập tin đính kèm:
Anh Tuấn (St)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.421.261
Lượt truy cập hiện tại 1.915