Tìm kiếm tin tức
KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT, RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HÀNH CHÍNH NĂM 2022 CỦA BAN DÂN TỘC
Ngày cập nhật 26/01/2022

Ngày 18 tháng 01 năm 2022, Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-BDT về Kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của Ban Dân tộc năm 2022.

Chi tiết tại file đình kèm:

Tập tin đính kèm:
Anh Tuấn (St)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.421.261
Lượt truy cập hiện tại 1.933