Tìm kiếm tin tức
Tổ chức tập huấn phát triển năng lực thúc đẩy bình đẳng giới trọng cộng đồng tại Huyện A Lưới
Ngày cập nhật 23/05/2023

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-BDT ngày 17/02/2023 của Ban Dân tộc triển khai, thực hiện “Chương trình 3 phát triển năng lực thúc đẩy bình đẳng giới trong cộng đồng” thuộc Dự án 8, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh
tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023. Từ ngày 22-27/5/2023, Ban Dân tộc tổ chức 02 lớp tập huấn phát triển năng lực thúc dẩy bình đẳng giới trong cộng cho 100 đại biểu là cán bộ thôn trên địa bàn các xã: Hồng Vân, Trung Sơn, Hồng Kim, Hồng Bắc, Thị trấn A Lưới, A Ngo, Hồng Thượng, Quảng Nhâm, Hồng Thái, Phú Vinh thuộc huyện A Lưới.

Toàn cảnh lớp tập huấn

 

Báo cáo viên tại lớp tập huấn, ông Hồ Xuân Trăng-TUV- Trưởng Ban Dân tộc, ông Trương Văn Bá – Trưởng phòng Thanh tra và Tuyên truyền, bà Hồ Thị Tuỳ - Phó trưởng phòng Thanh tra và Tuyên truyền đã phổ biến, hướng dẫn đến học viên các kỹ năng, kiến thức nhằm phát triển năng lực thúc đẩy bình đẳng giới.

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp các học viên được trang bị thêm nhiều thông tin bổ ích, kiến thức, kỹ năng về thực hiện lồng ghép giới theo ngành, theo lĩnh vực và theo từng vị trí công tác sẽ phát huy tốt hơn vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tham mưu, triển khai các chính sách liên quan đến bình đẳng giới, góp phần vào kết quả thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới. Qua đó, nhằm trang bị kiến thức những kỹ năng cần thiết để đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới triển khai hiệu quả các hoạt động tại địa phương, nhất là phát huy tốt vai trò của nữ giới, góp phần hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao trong tổ chức quản lý, cũng như ở cộng đồng./.

Một số hình ảnh của lớp tập huấn.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.487.449
Lượt truy cập hiện tại 2.631