Tìm kiếm tin tức
Ban Dân tộc tỉnh tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp tại huyện Nam Đông
Ngày cập nhật 19/06/2023

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-BDT ngày 21/02/2023 của Ban Dân tộc về Đào tạo, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ ở các cấp về triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Từ ngày 14/6 đến ngày 18/6/2023, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp trên địa bàn huyện Nam Đông.

Với mục đích đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các kỹ năng về phát triển cộng đồng và các nội dung liên quan khác cho cán bộ ở cấp huyện và cấp xã thực hiện Chương trình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh; tại các buổi tập huấn, các báo cáo viên đã trình bày các chuyên đề như: Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; và các chính sách dân tộc; Kỹ năng lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm cấp xã có sự tham gia của cộng đồng người dân trong phát triển kinh tế - xã hội xóa đói giảm nghèo; Kiểm tra, giám sát, đánh giá và báo cáo việc tổ chức thực hiện các dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tại các buổi tập huấn, các học viên đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ những nội dung, vấn đề còn vướng mắc liên quan đến công tác triển khai thực hiện Chương trình. Thông qua trao đổi, các vướng mắc, kiến nghị của các học viên cũng đã được các đồng chí báo cáo viên tiếp thu và giải đáp cụ thể.

Ban Dân tộc tỉnh mong muốn rằng cán bộ triển khai chương trình ở cấp huyện, xã sẽ phát huy được tốt vai trò của mình, giúp cho người dân tiếp thu những kiến thức cơ bản về quản lý, về tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống; giúp đội ngũ cán bộ bản, người dân, người có uy tín, có đủ năng lực quản lý cộng đồng, tuyên truyền vận động đồng bào thực hiện tốt công tác dân tộc, chính sách dân tộc, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước./.

Một số hình ảnh tại Lớp tập huấn

 

Khánh Huyền (T)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.459.256
Lượt truy cập hiện tại 171