Tìm kiếm tin tức
Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền kiến thức ứng dụng CNTT nhằm nâng cao khả năng ứng dụng và sử dụng CNTT hỗ trợ phát triển KT-XH cho vùng đồng bào DTTS&MN năm 2023
Ngày cập nhật 08/09/2023

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-BDT ngày 28/02/2023 của Ban Dân tộc về Thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 10: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS&MN năm 2023, Từ ngày 29/8 - 08/9/2023, Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục tổ chức 02 Hội nghị phổ biến, tuyên truyền kiến thức ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao khả năng ứng dụng và sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào DTTS&MN năm 2023 cho 60 học viên là cán bộ, công chức các xã, đoàn thể và Trưởng thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phát biểu khai mạc tại các Hội nghị, đồng chí Huyền Tôn Nữ Diễm Thúy, Phó Trưởng Ban đã nêu lên tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cũng như việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi góp phần hiệu quả trong giải quyết các công việc, trong giao dịch giữa chính quyền các cấp với công dân, trong sản xuất cũng như sinh hoạt của con người, tạo đà cho cuộc sống ngày càng phát triển. 

Đ/c Huyền Tôn Nữ Diễm Thúy phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị đã được các báo cáo viên của Liên minh Hợp tác xã tỉnh; VNPT Thừa Thiên Huế và Ban Dân tộc tỉnh hướng dẫn, giới thiệu các nội dung về: Kỹ năng ứng dụng TMĐT phục vụ đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm; Áp dụng việc chuyển đổi số vào phục vụ trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chính phủ điện tử; Chữ ký số từ xa Smart-CA và chủ trương phổ cập toàn dân của UBND tỉnh TT-Huế; Tổng quan về Tiểu dự án 2, Dự án 10: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN; Ứng dụng công nghệ thông tin và nhận thức chung về chuyển đổi số.

Thông qua các Hội nghị, các học viên đã nhận thức và nắm bắt cơ bản một số ứng dụng CNTT và chuyển đổi số để áp dụng và hướng dẫn người dân ở địa phương ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc và sản xuất kinh doanh, góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào DTTS&MN tỉnh.

Anh Tuấn (T)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.459.256
Lượt truy cập hiện tại 151