Tìm kiếm tin tức
Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2014
Ngày cập nhật 14/05/2014

           Chiều ngày 7 tháng 5 năm 2014, Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo  tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” (sau đây gọi tắt là Chuyên đề). 

 Đồng chí Phan Công Tuyên, UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thể hiện sự quan tâm và sắp xếp thời gian truyền đạt Chuyên đề cho toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Ban Dân tộc.

          Bên cạnh nêu những nội dung cơ bản của Chuyên đề năm 2014, đồng chí Phan Công Tuyên đã hệ thống quá trình lãnh đạo, triển khai, thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” từ trước đến nay của cả hệ thống chính trị các cấp. Điều đó đã giúp cho toàn thể cán bộ, đảng viên lĩnh hội một cách logic và hiệu quả. Mặt khác, đồng chí cũng đã đưa ra nhiều minh chứng sinh động, thực tiễn trong quá trình học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, trong đó, điều rất được cán bộ, đảng viên ghi nhận là những minh chứng cùng những lời căn dặn đối với người làm công tác dân tộc tại địa phương.

Xác định Hội nghị là một hoạt động chính trị - xã hội - văn hóa sâu rộng nên  tinh thần thái độ tham gia của cán bộ, đảng viên nghiêm túc, tập trung: nữ áo dài truyền thống (hoặc trang phục dân tộc), nam bộ sơ mi, caravat và tất cả đều đeo bảng tên công chức công sở; ghi chép đầy đủ nội dung được phổ biến, quán triệt.

Chuyên đề năm 2014 là chuyên đề bổ trợ thứ hai cho chuyên đề xuyên suốt nhiệm kỳ: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”. Hàng năm, cùng với chuyên đề xuyên suốt, trên cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cấp trên, Ban Dân tộc tiếp tục tích cực thực hiện tốt, bằng nhiều phương thức vừa ràng buộc vừa linh hoạt, vừa bằng văn bản (Nghị quyết của Chi bộ, chương trình, kế hoạch, báo cáo, công văn) vừa bằng tuyên truyền trực tiếp; tiếp tục đưa đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác trở thành nền nếp thường xuyên, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay” để mỗi cán bộ của Ban Dân tộc thật sự xứng đáng là người cán bộ cách mạng, người đầy tớ trung thành của nhân dân, luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng và Nhân dân giao phó./.

LVC

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.404.628
Lượt truy cập hiện tại 177