Tìm kiếm tin tức
TỔ CHỨC ĐOÀN KIỂM TRA, GIÁM SÁT THÀNH VIÊN BĐD HĐQT NHCSXH TỈNH TẠI NAM ĐÔNG
Ngày cập nhật 17/09/2018
Làm việc với Ban ĐD HĐQT NHCSXH huyện Nam Đông

Thực hiện Chương trình số 01/CTr-BĐD HĐQT ngày 08/01/2018 về Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch số 27/KH-BDT ngày 20 tháng 8 năm 2018 về kiểm tra, giám sát của thành viên Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tại huyện Nam Đông năm 2018.

 

 

Đoàn kiểm tra, giám sát do đồng chí Lê Văn Cường Phó Trưởng ban Dân tộc - Thành viên Ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh làm Trưởng đoàn, Cùng đi có đại diện cán bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh và chuyên viên Ban Dân tộc làm thứ ký đoàn. Đoàn kiểm tra, giám làm việc trong thời gian 02 ngày tại huyện Nam Đông từ ngày 12/9 - 13/9.

Qua thời gian làm việc với Ban đại diện HĐQT NHCSXH tại hai xã: Thượng Long; Thượng lộ và UBND huyện Nam Đông, Ban Dân tộc nhận thấy công tác Uỷ thác cho các Hội (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh và Đoàn Thanh niên) từ cấp xã đến cấp huyện được thực hiện một cách nghiêm túc và hiệu quả. Qua báo cáo của BĐD HĐQTNHCSXH huyện Nam Đông nợ xấu đến 20/8/2018 chỉ còn 48 triệu đồng, tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm 0,03% tổng dư nợ; so với đầu năm nợ xấu giảm 26 triệu đồng. Hiện nay có 8 xã không có nợ quá hạn là: Hương Hòa, Hương Lộc, Hương Hữu, Hương Giang, Thượng Lộ, Thượng Nhật, Thượng Quảng và Khe Tre.

Việc sử dụng các đồng vốn từ NHCSXH đến được với các đối tượng sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả góp phần hoàn thiện về các tiêu chí Nông thôn mới và góp phần xóa đói giảm nghèo, Ngân hàng Chính sách luôn luôn đáp ứng các nguồn vốn vay cho các đối tượng khác nhau thông qua 15 gói tín dụng trên địa bàn.

Việc triển khai thực hiện các phần việc liên quan khác trong thời gian còn lại trong năm 2018 được Trưởng Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện Nam Đông đặc biệt quan tâm trong đó công tác chỉ đạo đến với các cấp ủy thác và các thành viên đại diện các phòng Ban của huyện và UBND các xã tiếp tục tuyên truyền phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước đến được với toàn thể nhân dân; Vận động các đối tượng vay vốn trả nợ đúng hạn, thực hiện tiết kiệm thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn, không để tình trạng nợ quá hạn làm ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cũng như hiệu quả của các gói tín dụng mang lại./.

                                                                                                              Hồ Văn Ba - Phòng CSDT Ban

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LÀM VIỆC TẠI HUYỆN NAM ĐÔNG

Hồ Văn Ba - phòng CSDT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.468.998
Lượt truy cập hiện tại 1.649