Tìm kiếm tin tức
BAN DÂN TỘC TỔ CHỨC TẬP HUẤN TUYÊN TRUYỀN VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Ngày cập nhật 11/05/2021

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Để toàn thể nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số nhận thức được tầm quan trọng của sự kiện chính trị này, từ ngày 05/5-07/5/2021, Ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị Tuyên truyền chính sách dân tộc và phổ biến pháp luật cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện A Lưới năm 2021 và đưa nội dung Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp để tuyên truyền và nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đến người có uy tín trên địa bàn.

Tại Hội nghị tập huấn tuyên truyền, Ban Dân tộc không chỉ bồi dưỡng kiến thức về chính sách dân tộc, phổ biến pháp luật mà chú trọng đến nội dung công tác bầu cử trong đó tập trung phổ biến cho người có uy tín về nguyên tắc bầu cử, tuổi ứng cử và bầu cử, ngày bầu cử, tiêu chí lựa chọn đại biểu đại Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp sau khi trúng cử, trách nhiệm của cử tri đối với đại biểu được bầu...

Kết thúc Hội nghị tập huấn, người có uy tín hứa sẽ phát huy hết vai trò của bản thân và kịp thời đưa những thông tin, kiến thức đã được tiếp thu tại Hội nghị để tuyên truyền, vận động bà con nơi sinh sống tích cực phát huy quyền làm chủ của nhân dântrong việc lựa chọn những đại biểu đại diện cho nhân dân.Đại biểu được lựa chọn, bầu ra phải là những người thật sự tiêu biểu, có đủ phẩm chất, đủ năng lực, gắn bó, mật thiết với nhân dân, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng cho nhân dân trong các cơ quan Nhà nước ở Trung ương và địa phương. Góp phần vào sự nghiệp xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ tạo nền tảng để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị tập huấn:

Hồ Thị Tùy (T)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.459.256
Lượt truy cập hiện tại 649