Tìm kiếm tin tức
TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC DÂN TỘC CHO ĐỐI TƯỢNG 3 TẠI THÀNH PHỐ HUẾ NĂM 2021
Ngày cập nhật 29/06/2021

Sáng 29 tháng 6 năm 2021, Ban Dân tộc đã khai mạc hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức lãnh đạo cấp xã thuộc đối tượng 3.

Với mục tiêu nâng cao, cập nhật kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức làm công tác dân tộc, góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động bà con đồng bào DTTS phát triển kinh tế xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Theo kế hoạch đề ra có 2 lớp tập huấn với 70 học viên là Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân các xã đồng bào dân tộc và miền núi thuộc các huyện A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc, Phong Điền và Thị xã Hương Trà tham gia tập huấn các đợt này.

Qua đợt tập huấn, các học viên sẽ được tiếp cận 6 chuyên đề gồm: Quan điểm, đường lối của đảng về công tác dân tộc; Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam; Tổng quan về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; Hệ thống chính sách dân tộc của Nhà nước Việt Nam; Công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền ở vùng dân tộc thiểu số; Đổi mới nội dung, phương thức công tác dân tộc, công tác dân vận ở vùng dân tộc. Các nội dung này được bám sát theo Quyết định số 771/QĐ-TTg phê duyệt Đề án bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025 đã đề ra.

Mục đích các lớp tập huấn là chuyển tải những thông tin, kiến thức và tiếp nhận khẳng định rằng là sâu rộng, lan tỏa và hiệu quả. Qua đợt tập huấn đã giúp cho các học viên hiểu rõ vai trò, nhiệm vụ của cán bộ làm công tác dân tộc để từ đó tiếp tục phát huy và nêu cao vai trò nòng cốt trong các hoạt động Đảng và Nhà nước đề ra./.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ

Hồng Nhung (T)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.459.256
Lượt truy cập hiện tại 137