Tìm kiếm tin tức
Ban Dân tộc tổ chức cuộc họp liên quan đến việc xác định tên gọi thành phần dân tộc thiểu số theo Đề án của Ủy ban Dân tộc
Ngày cập nhật 14/08/2021
Đ/c Hồ Xuân Trăng, TUV, Trưởng Ban Dân tộc chủ trì cuộc họp

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 265/UBND-XH ngày 06 tháng 8 năm 2021 về việc xin ý kiến xác định thành phần tên gọi dân tộc thiểu số theo Đề án của Ủy ban Dân tộc. Để có cơ sở tham mưu Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh về thành phần tên gọi dân tộc thiểu số ( dân tộc Pa Cô, dân tộc Pa Hy, dân tộc Vân Kiều), Ban Dân tộc đã tổ chức cuộc họp nhằm rà soát, thống nhất, tham mưu UBND tỉnh.

 

Tham dự và chủ trì cuộc họp có đồng chí Hồ Xuân Trăng, Trưởng Ban Dân tộc. Đại diện Sở Nội vụ, UBND huyện A Lưới, UBND xã Xuân Lộc (huyện Phú Lộc), UBND xã Phong Mỹ (huyện Phong Điền), đại diện già làng, trưởng bản, người có uy tín thuộc các thành phần dân tộc ở bản Phúc Lộc (xã Xuân Lộc), bản Hạ Long, bản Khe Trăn (xã Phong Mỹ) cùng đại diện các phòng thuộc Ban cũng tham dự.

Tại cuộc họp, các ý kiến thảo luận liên quan đến vấn đề xác định tên gọi thành phần dân tộc thiểu số. Căn cứ những đề xuất, kiến nghị của Ủy ban Dân tộc về sửa đổi cách viết tên gọi, cho phép sử dụng thống nhất cách viết tên một số dân tộc trong hệ thống văn bản của Đảng, Nhà nước, các thành viên dự họp đã thống nhất báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

Những đề xuất, kiến nghị này nhằm khắc phục những bất cập, hạn chế của Danh mục các dân tộc Việt Nam ban hành theo Quyết định số 121/-TCTK/PPCĐ ngày 02/3/1979 của Tổng cục thống kê, đồng thời phù hợp với mong muốn, nguyện vọng chính đáng của đồng bào dân tộc thiểu số và giải quyết được một số vấn đề phát sinh trong thực tiễn quản lý hộ tịch, tư pháp, căn cước công dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy những giá trị văn hóa, bản sắc, phong tục tập quán, tín ngưỡng tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế./.

Đ/c Hồ Xuân Trăng, TUV, Trưởng Ban Dân tộc chủ trì cuộc họp

Các thành viên dự họp tham gia thảo luận

 

Phương Ngọc (T)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.459.256
Lượt truy cập hiện tại 397