Tìm kiếm tin tức
TẬP HUẤN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHO CÁC HTX VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS VÀ MN HUYỆN A LƯỚI
Ngày cập nhật 07/10/2021

Thực hiện Chương trình phối hợp số 01/CTrPH-BDT-LMHTX ngày 23/06/2021 về Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc và Liên minh HTX tỉnh giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 02/CTrPH-BDT-LMHTX, ngày 23/6/2021 của Ban Dân tộc và Liên minh Hợp tác xã tỉnh về thực hiện Chương trình phối hợp công tác năm 2021. Từ ngày 5-7/10/2021, Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn về nâng cao chất lượng hoạt động cho các Hợp tác xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi huyện A Lưới.

Tham dự lớp tập huấn với gần 40 học viên là cán bộ, thành viên và người lao động của các Hợp tác xã thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp trên địa bàn huyện A Lưới.

Trong 3 ngày diễn ra lớp tập huấn, các đồng chí Báo cáo viên (đại diện Lãnh đạo Liên minh HTX, Ban Dân tộc tỉnh) đã nỗ lực cùng các học viên triển khai, học tập, nghiên cứu và thảo luận sôi nổi với các nội dung: 1) Hướng dẫn việc phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương để tổ chức các hoạt động của HTX phù hợp với tình hình mới; 2)Xây dựng mô hình sản xuất chú trọng chất lượng sản phẩm gắn với quảng bá, tiêu thụ sản phẩm; 3) Giới thiệu Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiếu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Đồng thời, mỗi chuyên đề đều được Báo cáo viên lồng ghép những vấn đề mang tính thời sự, cần thiết, cơ bản phù hợp với đối tượng và thực tiễn công tác.

Qua các nội dung đã được truyền đạt như trên, lớp tập huấn đã giúp ích cho các đồng chí học viên nâng cao hiệu quả quản lý, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về phát triển vùng Dân tộc thiểu số và miền núi; phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã, từng bước hỗ trợ đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Qua đó, góp phần tích cực xóa đói giảm nghèo, giúp đồng bào vùng dân tộc, miền núi trên địa bàn huyện A Lưới, có cuộc sống ổn định, an ninh quốc phòng được giữ vững, khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của đồng bào đối với Đảng và Nhà nước ngày càng được củng cố bền vững./.

Sau đây là một số hình ảnh tại lớp tập huấn:

Nguyễn Nhung (T)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.487.449
Lượt truy cập hiện tại 2.729