Tìm kiếm tin tức
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THÔNG QUA ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN KT-XH VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS & MN 2021-2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030”
Ngày cập nhật 05/11/2021

Chiều ngày 04 tháng 11 năm 2021, Uỷ ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị thông qua Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, định hướng năm 2030”.

Hội nghị do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Uỷ viên Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình chủ trì; đồng chí Hồ Xuân Trăng, TUV, Trưởng Ban Dân tộc - Phó Trưởng Ban chỉ đạo Thường trực, các đồng chí Phó trưởng Ban chỉ đạo, thành viên Ban chỉ đạo chương trình MTQG; Tổ giúp việc, đại diện Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh cùng tham dự.

Đồng chí Hồ Xuân Trăng, Trưởng Ban Dân tộc đã báo cáo tóm tắt nội dung, bố cục, những điểm mới tập trung vào mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu đến năm 2025 và tổ chức thực hiện của Đề án.  

Tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc chương trình MTQG đã thảo luận và tham gia ý kiến vào dự thảo của Đề án. Các ý kiến tham gia góp ý đều tập trung về Mục tiêu cụ thể của Đề án đến năm 2025, bao gồm về: phấn đấu tăng thu nhập bình quân của người DTTS so với năm 2020; giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS, hộ gia đình sử dụng nước hợp về sinh; quy hoạch, sắp xếp, di dời, bố trí ổn định dân cư; bảo tồn và phát triển các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; về tỷ lệ học sinh học ở các cấp; người DTTS tiếp cận được các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại; …  

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Uỷ viên Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo của Chương trình đã đánh giá cao công tác chuẩn bị dự thảo nội dung Đề án của Ban Dân tộc tỉnh, các ý kiến góp ý của các thành viên tham dự. Đồng chí nhấn mạnh cần xác định rõ mục tiêu chung, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể để thực hiện trong giai đoạn 2021-2025, vừa phù hợp với Quyết định 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ vừa phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Phối hợp, rà soát lại các Dự án, Tiểu dự án, đặc biệt phối hợp với Sở Nội vụ rà soát lại chỉ tiêu về công tác đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số, một trong những chỉ tiêu quan trọng nhằm phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh. Đồng chí đề nghị Ban Dân tộc tiếp thu các ý kiến góp ý và hoàn chỉnh lại dự thảo Đề án để báo cáo UBND tỉnh trước khi trình Tỉnh ủy./. 

Sau đây là một số hình ảnh tại Hội nghị!

 

 

Nguyễn Nhung (T)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.421.261
Lượt truy cập hiện tại 937