F:\F_Portal\badt.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 475-QĐ/TU về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 26/11/2021

Ngày 25 tháng 11 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1507/SNV-XDCQ Về việc tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 475-QĐ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy. Theo đó: Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện tốt 6 nội dung.

Chi tiết tại file đính kèm: (Kèm theo Công văn 11312/UBND-CCHC của UBND tỉnh và Quyết định 475-QĐ/TU của Tỉnh ủy).

Tập tin đính kèm:
Anh Tuấn (St)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.421.261
Lượt truy cập hiện tại 1.960