F:\F_Portal\badt.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Kế hoạch Ứng dụng Công nghệ thông tin, phát triển công sở số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tại cơ quan Ban Dân tộc tỉnh năm 2022
Ngày cập nhật 21/12/2021

Ngày 20/12/2021, Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch số 43/KH-BDT về Ứng dụng Công nghệ thông tin, phát triển công sở số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tại cơ quan Ban Dân tộc tỉnh năm 2022.

Chi tiết tại file đính kèm./. 

Tập tin đính kèm:
Anh Tuấn (St)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.421.261
Lượt truy cập hiện tại 987