F:\F_Portal\badt.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Ban Dân tộc tổ chức tập huấn công tác điều tra, khảo sát thực trạng về đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 23/03/2022

Ngày 22 tháng 3 năm 2022, tại Hội trường của Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác điều tra, khảo sát thực trạng và đề xuất giải pháp sinh kế bền vững cho các hộ dân bị thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là hoạt động nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch số 304/KH-BDT ngày 5/10/2021 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 16/KH-BDT ngày 25/02/2022 của Ban Dân tộc về “Điều tra, khảo sát thực trạng và đề xuất giải pháp sinh kế bền vững cho các hộ dân bị thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế”. 

Kết quả công tác điều tra, khảo sát thực trạng đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt sẽ là cơ sở quan trọng để triển khai nội dung Dự án 1 “Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt trong vùng đồng bào DTTS và MN” thuộc Chương MTQG phát triển KT-XH vùng DTTS giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021-2025. Tham dự Hội nghị tập huấn là 30 cán bộ làm công tác địa chính các xã vùng đồng bào DTTS&MN trên địa bàn tỉnh; chuyên viên Phòng Dân tộc các huyện A Lưới, huyện Nam Đông; chuyên viên các phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc tỉnh.

Tại Hội nghị tập huấn các học viên được nghe đồng chí Hồ Xuân Trăng - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh quán triệt quan điểm, mục tiêu, nội dung cơ bản của Nghị quyết 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN  giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025….; được nghe các báo cáo viên là lãnh đạo Ban, lãnh đạo Phòng Chính sách Dân tộc tập huấn, hướng dẫn và thảo luận về nội dung liên quan đến việc giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt trong vùng đồng bào DTTS và MN của Dự án 1 thuộc Chương MTQG phát triển KT-XH vùng DTTS giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021-2025, nhất là trao đổi thảo luận nội dung của Phiếu phỏng vấn, kỹ năng lấy thông tin trong quá trình điều tra ngoại nghiệp, kế hoạch các bước tiến hành điều tra ngoại nghiệp tại cơ sở,…  để phục vụ cho công tác điều tra, khảo sát.

Những thông tin mới được cung cấp tại hội nghị tập huấn, đã giúp cho các học viên tham dự hiểu rõ vai trò, nhiệm vụ của mình trong công tác điều tra, là một bước đi đầu tiên để thực hiện có hiệu quả Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt trong vùng đồng bào DTTS và MN trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong vùng đồng bào DTTS, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập so với bình quân chung của cả nước; giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn./.

Nguyễn Thị Nhung (T)

            Sau đây là một số hình ảnh tại lớp tập huấn:

 

 

 

Nguyễn Nhung (T)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.421.261
Lượt truy cập hiện tại 1.065