Tìm kiếm tin tức
HỘI NGHỊ TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG, PHƯƠNG PHÁP TUYÊN TRUYỀN VÀ PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC CHO NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2022
Ngày cập nhật 01/06/2022
Ông Hồ Xuân Trăng, TUV, Trưởng ban, Ban Dân tộc báo cáo tại Hội nghị

Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-BDT ngày 25/02/2022 về tổ chức triển khai, thực hiện chính sách đối với người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022, từ ngày 26/5-28/5/2022, Ban Dân tộc tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp tuyên truyền và phổ biến pháp luật về công tác dân tộc cho NCUT tại huyện A Lưới.

Bà Lê Thị Thêm, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện A Lưới báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị tập huấn NCUT được nghe ông Hồ Xuân Trăng, TUV, Trưởng ban, Ban Dân tộc; ông Trương Văn Bá, Chánh Thanh tra, Ban Dân tộc; bà Lê Thị Thêm, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện A Lưới; bà Hồ Thị Thu Hương, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy A Lưới báo cáo nội dung về Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ và Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh về Thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và Miền núi theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg, ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ; pháp luật về Khiếu nại và Tố cáo; Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động cộng đồng và hòa giải cơ sở; Công tác dận vận và vai trò của NCUT trong công tác dân vận tại địa phương, cơ sở; Nhiệm vụ, giải pháp và vai trò của NCUT trong công tác “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”.

NCUT trao đổi, chia sẻ thông tin tại Hội nghị

Thông qua các chuyên đề được các báo cáo viên truyền đạt, NCUT tích cực trao đổi, chia sẻ những thuận lợi và khó khăn trong công tác triển khai, thực hiện chương trình chính sách nói chung và thực hiện công tác dân tộc, dân vận, bảo tồn văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số nơi sinh sống riêng. NCUT kiến nghị Ban Dân tộc tiếp tục bồi dưỡng những kiến thức, kỹ năng trong công tác tuyên truyền, vận động cho NCUT để NCUT kịp thời được tiếp cận những kiến thức, thông tin mới. Bên cạnh đó, để triển khai, thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS trên địa bàn, NCUT còn đề nghị Ban Dân tộc xem xét, chỉ đạo UBND huyện, xã bầu chọn 01 NCUT/huyện và 01 NCUT/xã làm đầu mối tiếp nhận thông tin (Tổ trưởng/trưởng đoàn) để NCUT trên địa bàn thuận tiện liên hệ, trao đổi, chia sẻ thông tin.  

Ông Hồ Xuân Trăng, TUV, Trưởng ban, Ban Dân tộc tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của  NCUT tham gia Hội nghị và hứa hẹn với vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước về công tác Dân tộc cấp tỉnh, Ban Dân tộc tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS đặc biệt là chính sách người có uy tín để làm sao NCUT tích cực phát huy vai trò là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân và ngược lại./.

 

Hồ Tùy (T)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.421.261
Lượt truy cập hiện tại 840