F:\F_Portal\badt.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Ban Dân tộc ban hành Quyết định về việc thành lập Tổ triển khai thực hiện Đề án 06
Ngày cập nhật 09/06/2022

Ngày 14/4/2022, Trưởng Ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 18/QĐ-BDT Về việc thành lập Tổ triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Chi tiết tại file đính kèm./. 

Tập tin đính kèm:
Anh Tuấn (St)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.421.261
Lượt truy cập hiện tại 972