Tìm kiếm tin tức
Kiểm tra đồng chí Phan Xuân Trung theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Chi bộ Ban Dân tộc
False 8096Ngày cập nhật 30/03/2023

Chiều ngày 30/3/2023, Chi bộ Ban Dân tộc đã tiến hành kiểm tra đồng chí Phan Xuân Trung, Phó Chủ tịch Công đoàn, Phó trưởng phòng Chính sách Dân tộc theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Chi bộ tại kỳ sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 3.

Đồng chí Lê Xuân Hải, Phó Bí thư Chi bộ đã chủ trì cuộc họp. Đồng chí Phan Xuân Trung đã trình bày báo cáo tự kiểm tra nội dung: Thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao với vai trò là Phó Chủ tịch Công đoàn, Phó trưởng phòng Chính sách Dân tộc. Trong thời gian từ tháng 01/2022 đến nay, đồng chí Phan Xuân Trung đã tích cực tham mưu các dự án, tiểu dự án được giao phụ trách thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi về nông nghiệp, lâm nghiệp, đất đai, quy hoạch sử dụng đất đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đã tham gia tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 và hoàn thành các nội dung công việc sau Đại hội. Tuy nhiên, đồng chí đôi lúc chưa mạnh dạn đề xuất một số giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Sau khi nghe các đảng viên đã tham gia đóng góp ý kiến góp ý trên tinh thần xây dựng, nhằm giúp cho đồng chí Trung tiếp tục hoàn thiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng chí Lê Xuân Hải đã kết luận một số nội dung như sau: Một là, Chủ động tham mưu, đề xuất trong phạm vi lĩnh vực được giao phụ trách; thường xuyên nắm bắt tình hình ở cơ sở; Hai là, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo phòng, Ban chấp hành Công đoàn, tranh thủ ý kiến góp ý của các đồng chí, đồng nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Một số hình ảnh tại tại buổi sinh hoạt chi bộ:

Đồng chí Phan Xuân Trung đã trình bày báo cáo tự kiểm tra

Toàn cảnh buổi sinh hoạt chi bộ 

Phương Ngọc (T)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.487.449
Lượt truy cập hiện tại 2.638