Tìm kiếm tin tức
Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, sinh hoạt chuyên đề năm 2023
False 16760Ngày cập nhật 05/05/2023
Đồng chí Hồ Xuân Trăng, Bí thư Chi bộ trực tiếp quán triệt

Chiều ngày 05/5/2023, Chi bộ Ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, sinh hoạt chuyên đề năm 2023 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng văn hoá Huế, con người Huế, quyết tâm sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Tham dự Hội nghị học tập có toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên của chi bộ, cơ quan Ban Dân tộc. Đồng chí Hồ Xuân Trăng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Chi bộ trực tiếp quán triệt.

Tại Hội nghị, các đồng chí đảng viên, cán bộ đã được nghe những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa, về con người; những quan điểm của Đảng về xây dựng văn hóa, con người; quan điểm về văn hóa Huế, con người Huế trong tiến trình xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là nội dung có ý nghĩa thiết thực, nhất là trong điều kiện Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Thừa Thiên Huế đang nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị "về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" trên nền tảng bảo tồn di sản văn hóa và bản sắc văn hóa Huế. Thừa Thiên Huế đã và đang hành động theo hướng cân bằng và kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát triển bền vững để góp phần bảo vệ và lan tỏa, phát huy các giá trị của các di sản, nhất là di sản đã được UNESCO ghi danh, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế, bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa Việt Nam. Qua đó, thực hiện có hiệu quả công tác phát triển văn hóa gắn với phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh góp phần xây dựng văn hóa Huế, con người Huế, quyết tâm sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Sau Hội nghị, Chi uỷ yêu cầu các cán bộ, đảng viên viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2023.

Phương Ngọc (T)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.487.449
Lượt truy cập hiện tại 2.567