Tìm kiếm tin tức
CHI BỘ BAN DÂN TỘC PHỐI HỢP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP VÀ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 9, KHÓA XI
False 11754Ngày cập nhật 08/09/2014
Đ/C Lê Hữu Hùng - Phó Bí Thư Đảng uỷ khối, phổ biến nội dung về “Công tác xây dựng Đảng hiện nay”

Sáng ngày 04/9/2014, Chi bộ Ban Dân tộc chủ trì phối hợp với 10 Chi bộ đơn vị tiến hành tổ chức học tập và quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI cho hơn 100 Đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tại Đảng uỷ khối.

 
                                                               

 

 Hội nghị đã lắng nghe đồng chí Lê Hữu Hùng - Phó Bí Thư  Đảng uỷ khối, phổ biến nội dung về “Công tác xây dựng Đảng hiện nay” và đồng chí Nguyễn Thị Yến - Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ khối - Trưởng ban Tuyên giáo Khối các cơ quan tỉnh phổ biến nội dung “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Tại Hội nghị tất cả đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tập trung tiếp thu, ghi chép những nội dung quan trọng và nhận thức sâu sắc tinh thần của Nghị quyết, liên hệ chặt chẽ, phù hợp với thực tiễn trong việc “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” nhằm hướng đến mục đích hài hoà  việc giữ được nét truyền thống với xây dựng nền văn hóa và con người phát triển toàn diện, mang đặc trưng văn hóa Việt Nam trong thời đại hiện nay.

Phương pháp phối hợp tổ chức Hội nghị như thế cần được phát huy đối với các Chi bộ có số lượng Đảng viên ít trong Đảng uỷ Khối vừa tiết kiệm về thời gian, vật chất và mang tính hiệu quả cao.

Những hình ảnh liên quan tại buổi Học tập và quán triệt Nghị quyết Trung ương 9, khoá XI

Đ/c Nguyễn Thị Yến phổ biến nội dung “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”

 

Đồng chí Lê Hữu Hùng - Phó Bí Thư Đảng uỷ khối, phổ biến nội dung về “Công tác xây dựng Đảng hiện nay”

Minh Hằng - Phòng Kinh Tế
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.359.296
Lượt truy cập hiện tại 289