Tìm kiếm tin tức
BAN DÂN TỘC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN QUÁN TRIỆT CÁC VĂN BẢN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
False 23494Ngày cập nhật 24/03/2017
Đ/c Nguyễn Thị Sửu-Trưởng Ban triển khai nội dung tuyên truyền

Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-BDT ngày 29/12/2016 của Ban Dân tộc về thực hiện cải cách hành chính, chiều ngày 21/3/2017, Đồng chí Nguyễn Thị Sửu – Trưởng Ban Dân tộc đã chủ trì Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản về cải cách hành chính cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Ban Dân tộc. 

Hội nghị lần này nhằm tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 20 tháng 7 năm 2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Thừa Thiên Huế để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Ban Dân tộc nắm bắt và nhận thức càng sâu sắc hơn về công tác cải cách hành chính của Ban.Điểm chung của các văn bản này đều tập trung vào 7 nội dung đó là: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính và công tác chỉ đạo điều hành.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Sửu – Trưởng Ban đã trực tiếp trình bày nội dung và kế hoạch triển khai thực hiện, nhiệm vụ trọng tâm của năm 2017, dự báo một số khó khăn và hướng khắc phục, từ đó rút ra những phương pháp mới trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính của cơ quan Ban Dân tộc./.

                                                                                                                                                     Trần Anh Tuấn - CB Văn phòng Ban dân tộc

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Trần Anh Tuấn - CB Văn phòng Ban dân tộc
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.487.449
Lượt truy cập hiện tại 2.691