Tìm kiếm tin tức
CHI BỘ BAN DÂN TỘC TỔ CHỨC SINH HOẠT ĐỊNH KỲ THÁNG 5 NĂM 2018
False 20920Ngày cập nhật 29/05/2018

Ngày 28 tháng 5 năm 2018, tại hội trường tầng II, Chi bộ Ban Dân tộc đã tổ chức họp định kỳ tháng 5 năm 2018. Chủ trì cuộc họp, đồng chí Lê Văn Cường – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Ban Dân tộc cùng các đồng chí đảng viên trong Chi bộ.

Thay mặt cấp ủy, đồng chí Nguyễn Thị Phương Ngọc – Uỷ viên cấp uỷ thông báo đến đảng viên các nội dung Thông tin nội bộ tháng 5 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành; đồng chí Lê Văn Cường – Phó Bí thư Chi bộ đánh giá kết quả hoạt động tháng 5 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng tháng 6 năm 2018. Nhìn chung tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên, quần chúng trong cơ quan cơ bản ổn định, có ý thức thực hiện các tốt nhiêm vụ được giao đảm bảo tiến độ và chất lượng. Tập trung tổ chức và tham gia tốt các hoạt nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018) và 107 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2018).

Trong buổi sinh hoạt, Đảng viên chi bộ đã sôi nổi thảo luận kết quả hoạt động tháng 5. Đảng viên thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch tu dưỡng đã xây dựng theo Chuyên đề 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đợt sinh hoạt này, căn cứ Chương trình số 06-CTr/CB ngày 28 tháng 12 năm 2017 về Chương trình kiểm tra, giám sát của Chi bộ Ban Dân tộc năm 2018, trong đó giám sát đồng chí Nguyễn Thị Phương Ngọc về Quy định 101/QĐ-TW ngày 7/6/2012 của Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý với chức trách là Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp. Giám sát gắn với các nội dung theo tinh thần NQTW4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chăn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biển hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, mốc thời gian từ lúc bổ nhiệm đến thời điểm giám sát. Bên cạnh những ưu điểm, khuyết điểm mà đồng chí Phương Ngọc tự nhận thấy, các đảng viên đã có những góp ý mang tính xây dựng đối với đồng chí Phương Ngọc. Qua đó, đồng chí Phương Ngọc đã có những tiếp thu và sửa đổi ngay sau cuộc họp những hạn chế còn tồn tại. Về công tác chuyên môn, lãnh và chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng; công tác tổ chức, cán bộ; công tác xây dựng tổ chức Đảng và phấn đấu đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành tốt kế hoạch công tác tháng 6 năm 2018.

Kết thúc buổi sinh hoạt, đồng chí Phó Bí thư chi bộ kết luận những vấn đề quan trọng mà chi bộ đã thảo luận, thống nhất. Các đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu, xác định tư tưởng, trên cơ sở nhiệm vụ được phân công hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Hồng Nhung VP
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.439.560
Lượt truy cập hiện tại 581