Tìm kiếm tin tức
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH GIÁM SÁT CHI BỘ BAN DÂN TỘC VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 06-NQ/ĐUK NGÀY 22/12/2017 CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI VỀ NHIỆM VỤ NĂM 2018
False 10748Ngày cập nhật 12/10/2018

Thực hiện Kế hoạch số 56-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về giám sát kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về nhiệm vụ năm 2018, chiều ngày 9/10/2018, Đoàn giám sát số 3 do đồng chí Cao Ngọc Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối làm Trưởng đoàn đã đến làm việc tại Chi bộ Ban Dân tộc. Về phía Chi bộ được giám sát có đồng chí Hồ Xuân Trăng, Tỉnh ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng Ban cùng các đồng chí trong Chi ủy tham dự.

 

Thay mặt Chi ủy, đồng chí Lê Văn Cường, Phó Bí thư Chi bộ đã trình bày báo cáo kết quả việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 06-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về nhiệm vụ năm 2018. Một số kết quả đạt được trong triển khai các nhiệm vụ năm 2018: Một là, Đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/CB ngày 29/01/2018 về phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Chương trình số 07-CT/CB ngày 13/3/2018 về chương trình công tác năm 2018 của Chi ủy Ban Dân tộc; Hai là, Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của ngành cấp trên, đảm bảo hoàn thành 6/7 nhiệm vụ đã đề ra; Ba là, Quan tâm đến công tác bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn. Đã có 02 đảng viên hoàn thành chương trình cao cấp lý luận chính trị, 01 đảng viên chuẩn bị tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chính Đảng ủy Khối, 01 đảng viên hoàn thành chương trình sau đại học, 01 đảng viên đang theo học chương trình sau Đại học và một số cán bộ đảng viên được tham gia các khóa bồi dưỡng ngắn hạn về chuyên môn, an ninh quốc phòng; Bốn là, Tổ chức có hiệu quả học tập chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2018. Hướng dẫn cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch và xây dựng phiếu đăng ký phấn đấu cho mỗi cán bộ, đảng viên. 15/16 đảng viên (01 đảng viên chuyển sinh hoạt đảng tạm thời vào Học viện Hành chính khu vực III) có bài thu hoạch và phiếu đăng ký phấn đấu; Năm là, Chi bộ đã chỉ đạo chính quyền ban hành Thông báo số 07/TB-BDT trong đó chú trọng thay đổi thời gian làm việc, tác phong làm việc, trang phục và mối quan hệ xử sự giữa cán bộ công chức cấp trên với cấp dưới, của cán bộ với nhân dân,.... Sáu là,Chi bộ đã triển khai sinh hoạt chuyên đề theo nội dung quý III, lựa chọn nội dung: Tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi chức trách nhiệm vụ được giao, đạo đức công vụ.

          Tại buổi làm việc, các đồng chí trong đoàn giám sát đã đặt ra một số câu hỏi nhằm làm rõ thêm kết quả đạt được của chi bộ, đồng thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác đảng, từ đó có sự định hướng, giúp đỡ để Chi bộ ngày một hoàn thiện hơn.

          Kết luận buổi làm việc, đồng chí Cao Ngọc Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã đánh giá cao kết quả đạt được của chi bộ Ban Dân tộc, đồng thời đề nghị một số nội dung như sau: Một là, Hoàn chỉnh báo cáo, ký gửi văn bản lên Văn phòng Đảng ủy Khối để lưu hồ sơ theo quy định. Hai là, Cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là trong tình hình mới, khó khăn, phức tạp, diễn biến khó lường. Ba là, Chi bộ tiếp tục triển khai xây dựng bổ sung các Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 và Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII. Bốn là, Cần bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc theo Quy định 29, Quy định 30 của BCH Trung ương Đảng. Năm là, Chi bộ cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong quý IV. Sáu là, Thường xuyên rà soát, bổ sung cấp ủy nhiệm kỳ 2020 -2025. Bảy là, Năm 2019 là năm kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Chi bộ cần có các hoạt động và hưởng ứng tham gia các hoạt động do Đảng ủy Khối tổ chức.

          Căn cứ các kết luận nói trên, Chi ủy giao cho chi ủy viên hoàn thiện báo cáo, tổ chức họp chi ủy để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm 2018, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra./.

                                                                                                                                                                                                        Phương Ngọc- Trưởng phòng KHTH

Phương Ngọc- Trưởng phòng KHTH
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.421.261
Lượt truy cập hiện tại 55