Tìm kiếm tin tức
HỘI NGHỊ THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ RÀ SOÁT XÃ, THÔN, BẢN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH 135 NĂM 2019
False 17515Ngày cập nhật 03/05/2019

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1602/UBND-VH ngày 22 tháng 3 năm 2019 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 26 tháng 4 năm 2019, Ban Dân tộc tiến hành tổ chức thẩm định kết quả rà soát xã, thôn, bản hoàn thành Chương trình 135 năm 2019 dưới sự chủ trì của ông Lê Văn Cường, Phó Trưởng Ban Dân tộc. Hội nghị với sự tham gia của các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan (đại diện Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Y tế, UBND các huyện: A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc và thị xã Hương Trà).

             Tại Hội nghị ông Lê Văn Cường, Phó Trưởng Ban Dân tộc thông qua các tiêu chí quy định xã, thôn, bản hoàn thành Chương trình 135 theo Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo kết quả rà soát xã, thôn, bản hoàn thành Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh theo kết quả báo cáo từ UBND các huyện và thị xã có liên quan đã được Ban Dân tộc tổng hợp và đề nghị các thành phần tham gia Hội nghị đối chiếu kết quả báo cáo của UBND các huyện, thị xã với các tiêu chí theo Quyết định 03/2019/QĐ-TTg.

            Hội nghị đã đối chiếu, thẩm định và thống nhất với bản dự thảo báo cáo kết quả rà soát được Ban Dân tộc tổng hợp từ UBND các huyện và thị xã. Chủ trì Hội nghị nhấn mạnh và kết luận kết quả rà soát xã, thôn, bản hoàn thành Chương trình 135 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ kết quả thẩm định của các sở, ngành và địa phương Ban Dân tộc tham mưu UBND tỉnh gửi Ủy ban Dân tộc tổng hợp và trình Thủ tướng phê duyệt, công nhận.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Hồ Thị Tùy (T)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.439.560
Lượt truy cập hiện tại 495