Tìm kiếm tin tức
Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025
False 10107Ngày cập nhật 06/01/2021

Thực hiện Kế hoạch số 04 -KH/ĐUK  ngày 17/11/2020 của Đảng ủy Khối Cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh về học tập, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025  và Kế hoạch số 05-KH/ĐUK về tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Chiều ngày 05/01/2021, Chi bộ Ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 cho toàn thể công chức, viên chức trong cơ quan.

Tại hội nghị, cán bộ Ban Dân tộc được nghe đồng chí Phạm Thanh Bình- Uỷ viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh  trực tiếp quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Thông qua những nội dung được quán triệt tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên của Ban Dân tộc đã nắm được những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, về những thành tựu đạt được trên tất cả các ngành, các lĩnh vực trong nhiệm kỳ qua và mục tiêu đề ra của Đại hội. Đồng thời, nắm những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên các lĩnh vực: lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các đoàn thể. Qua đó, chi bộ Ban Dân tộc xây dựng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan phù hợp, thiết thực và hiệu quả đồng thời nâng cao lòng tự hào cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị về những thành tựu to lớn và có ý nghĩa quan trọng trong quá trình phát triển, tiếp tục củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân; khẳng định ý chí, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Nguyễn Thị Nhung (T)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.421.261
Lượt truy cập hiện tại 976