Tìm kiếm tin tức
Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
False 2719Ngày cập nhật 03/12/2021

Ngày 16/11/2021, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Chi tiết tại file đính kèm./. 

Tập tin đính kèm:
Anh Tuấn (St)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.421.261
Lượt truy cập hiện tại 13