Tìm kiếm tin tức
Tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ triển khai Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN năm 2023 tại huyện Nam Đông
False 2974Ngày cập nhật 15/09/2023
Toàn cảnh Hội nghị

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-BDT ngày 21/02/2023 của Ban Dân tộc về Kế hoạch Đào tạo, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ ở các cấp về triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; t ngày 05 đến ngày 09/9/2023, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức 02 lớp tập huấn tại huyện Nam Đông cho đối tượng là đại diện Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn cấp huyện, Chủ tịch, Phó chủ tịch và Kế toán của các xã thuộc vùng đồng bào DTTS&MN.

Hội nghị đã nghe các báo cáo viên báo cáo 6 chuyên đề theo Quyết định số 1647/QĐ_UBND của UBND tỉnh về phê duyệt danh mục chuyên đề đặc thù thực hiện Tiểu dự án 4, dự án 5 thuộc Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN; đặc biệt trọng tâm giới thiệu, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc liên quan đến hệ thống các văn bản mới ban hành; quy trình thanh, quyết toán vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp (theo Thông tư 55/2023/TT-BTC).

Các học viên đã nghiêm túc lắng nghe, tích cực thảo luận, làm rõ những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai ở địa phương, cơ sở, phấn đấu giải ngân tối đa kinh phí được giao năm 2022 và 2023, trong đó, kinh phí được giao năm 2022 phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch giao.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đ/c Lê Thanh Hồ, HUV, Phó chủ tịch UBND huyện Nam Đông phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo viên báo cáo chuyên đề tại Hội nghị

Học viên tích cực thảo luận

Phương Ngọc (T)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.459.256
Lượt truy cập hiện tại 332