Tìm kiếm tin tức
Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình làm việc với UBND huyện A Lưới về thực hiện Chương trình MTQG và kế hoạch thoát khỏi huyện nghèo
False 3006Ngày cập nhật 28/09/2023
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì buổi làm việc

Sáng ngày 27/9/2023, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã có buổi làm việc với UBND huyện A Lưới về kết quả thực hiện 02 Chương trình mục tiêu quốc gia: Giảm nghèo bền vững và Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; kế hoạch thoát khỏi 74 huyện nghèo của Quốc gia. Tham dự buổi làm việc còn có đại diện các sở, ngành: Sở Kế hoạch và Đầu tư, sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh; đồng chí Lê Xuân Hải - Phó trưởng Ban Dân tộc tham dự buổi làm việc. 

 

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện A Lưới cho biết, đến thời điểm 20/9/2023, Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư phát triển là 121.439/317.084 triệu đồng đạt 38% kế hoạch, trong đó giải ngân vốn năm 2022 cho phép kéo dài thực hiện năm 2023 là 84.937/141.126 triệu đồng đạt 60%; Vốn giao năm 2023 là 36.502/175.958 triệu đồng đạt 21%. Về nguồn vốn sự nghiệp, lũy kế giải ngân đến 20/9/2023: 45.611/175.062 triệu đồng đạt, 56,05% vốn UBND tỉnh giao và đạt 57,99% vốn UBND huyện đã phân khai chi tiết.

Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững huyện đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các chính sách, dự án giảm nghèo. Triển khai thực hiện nội dung “Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng dược liệu quý” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 – 2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 theo hướng khai thác các lợi thế về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và thị trường nhằm phát huy tiềm năng nguyên liệu và lao động tại chỗ nhất là lao động người dân tộc thiểu số, hiệu quả kinh tế cao, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội cho toàn huyện.

Thời gian qua, công tác giảm nghèo được Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững huyện triển khai thực hiện quyết liệt; đã lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tăng cường trong công tác tuyên truyền, vận động triển khai thực hiện công tác giảm nghèo. Đồng thời, thực hiện tốt việc huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả nguồn lực từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo đúng nguyên tắc, công khai, minh bạch, tập trung theo thứ tự ưu tiên, tránh tình trạng đầu tư dàn trải; đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác giảm nghèo.

Về phía Ban Dân tộc, cơ quan chủ quản Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN, đồng chí Lê Xuân Hải, Phó trưởng Ban đã báo cáo tiến độ giải ngân chung của chương trình; đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát tại các địa phương. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, đề nghị huyện A Lưới cần có sự quyết liệt trong chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình MTQG. Các cơ quan, đơn vị cần có sự phối hợp, hướng dẫn huyện trong xây dựng chi tiết kế hoạch giải ngân các nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, có phụ lục kèm theo để triển khai thực hiện. Cần tập trung hoàn thiện hạ tầng, kỹ thuật để triển khai các dự án đã được phê duyệt  phục vụ sản xuất và hỗ trợ sinh kế cho người dân.

Thời gian tới huyện A Lưới cần tập trung các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong năm 2023. Xác định giảm nghèo bền vững là mục tiêu quan trọng; bám sát thực trạng, nhất là các tiêu chí, tiêu chuẩn về giảm nghèo bền vững để triển khai thực hiện một cách đồng bộ. Chú trọng đến đào tạo nghề giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động và xóa nhà tạm cho hộ nghèo. Phấn đấu đưa A Lưới ra khỏi 74 huyện nghèo Quốc gia.   

Sau buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, cùng các sở, ban, ngành đã đi khảo sát thực tế các điểm triển khai thực hiện dự án các chương trình mục tiêu quốc gia tại xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới. 

Phương Ngọc (T)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.459.256
Lượt truy cập hiện tại 278