Tìm kiếm tin tức
Phối hợp cùng Công an tỉnh và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tập huấn cho người có uy trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế
False 7598Ngày cập nhật 13/10/2023

Thực hiện nội dung 01 và 02, tiểu dự án 01, dự án 10: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023. Từ ngày 2/10-11/10/2023, Ban Dân tộc phối hợp cùng Công an tỉnh (phòng An ninh Nội địa) và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức 03 lớp tập huấn cho 126  người có uy trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế.

Báo cáo viên báo gồm Ông Hồ Xuân Trăng - TUV-Trưởng ban Ban Dân tộc; Thượng tá Võ Hữu Quốc - Trưởng phòng An ninh nội địa Công an tỉnh; Thượng Tá Nguyễn Văn Piu- Chính trị viên- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Trung tá Hồ Minh Hương – Chính trị viên phó – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đ/c Thượng tá Võ Hữu Quốc – Trưởng phòng an ninh nội địa

Báo cáo chuyên đề và trao đổi thông tin với người có uy tín của huyện A Lưới, Phong Điền và thị xã Hương Trà

 

 

Các chuyên đề tại lớp tập huấn bao gồm: Chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về dân tộc và công tác dân tộc; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Tình hình liên quan an ninh, trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc xâm phạm an ninh quốc gia; Phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; Thảo luận trao đổi.

Trung tá Hồ Minh Hương – Chính trị viên phó – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế là lực lượng nắm vững tình hình liên quan đồng bào dân tộc trên địa bàn sinh sống, nắm rõ tín ngưỡng, phong tục, tập quán, được đồng bào tín nhiệm, tìm đến chia sẻ tâm tư nguyện vọng và những thắc mắc trong cuộc sống; đồng thời có khả năng tập hợp, quy tụ một bộ phận đồng bào. Do đó, việc trang bị kiến thức và phát huy vai trò của người có uy tín là hết sức quan trọng trong việc góp phần đảm bảo quốc phòng - an ninh; tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Thượng Tá Nguyễn Văn Piu- Chính trị viên- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Qua công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nhằm trang bị một số kiến thức pháp luật, chính sách mới, giúp cho người có uy tín nâng cao kỹ năng, kiến thức, hiểu biết pháp luật, nhận diện được âm mưu và thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch lợi dung vấn đền dân tộc nhằm nêu cao tình thần cảnh giác và để phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định tại địa phương. Từ đó, tuyên truyền nâng cao nhận thức của đồng bào, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống các tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.

Ông Lê Văn Trình - Người có uy tín xã Lâm Đớ, huyện A Lưới,  trao đổi, chia sẻ thông tin trên địa bàn

Ông Đoàn Minh Liệt - Người có uy tín xã A Ngo, huyện A Lưới

Người có uy tín nghiêm túc lắng nghe những thông tin được cung cấp từ báo cáo viên

 

Hồ Nguyên (TTr&TT) (T)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.487.449
Lượt truy cập hiện tại 2.669