Tìm kiếm tin tức
HỘI NGHỊ THỰC HÀNH VỀ TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT THEO ĐỀ ÁN 554
False 14849Ngày cập nhật 11/10/2017

            Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số theo Đề án 554 năm 2017, ngày 28/9/2017 Ban dân tộc tiến hành tổ chức Hội nghị thực hành về bình đẳng giới tại xã Nhâm, huyện A Lưới, với nội dung trọng tâm là các Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình…, đến tham dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Cường Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn UBND huyện A Lưới, lãnh đạo UBND xã Nhâm và hơn 90 đại biểu tham gia, trong đó có 3 đội thi và 50 hộ đồng bào dân tộc thiểu số các thôn A Lenh, A Hưa, A Bả; cán bộ UBND xã, đại diện các tổ chức chính trị xã hội…trên địa bàn. Qua Hội nghị, cho thấy người dân ngày càng quan tâm nhiều hơn các chính sách về văn hóa xã hội góp phần nâng cao dân trí người dân, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu góp phần thoát nghèo bền vững. Trong Hội nghị có hộ đã phát biểu “ không quan trọng đó là con trai hay gái, mà làm sao để nuôi dạy con tốt, có sức khỏe, làm ăn kinh tế được để thoát nghèo.” Những người có uy tín trong cộng đồng quan tâm hơn về vấn đề tuyên truyền vận động đồng bào trong việc xóa bỏ tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, nâng cao mức sống người dân…

Tuy nhiên, trong những năm tới cần nâng cao hơn nữa vai trò của người có uy tín trong cộng đồng đối với việc tuyên truyền vận động đòng bào trong khu dân cư, xây dựng nếp sống mới, phối hợp chặc chẽ với chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã hội trên địa bàn để thực hiện có hiệu quả việc giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng dân tộc thiểu số và miền núi; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục Luật Hôn nhân và gia đình, luật phòng chống bạo lực gia đình và mặt trái của tảo hôn và hôn nhân cận huyết, tiếp tục mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ tuyên truyền viên, hòa giải viên, cộng tác viên ở cơ sở. Bên cạnh đó, tăng cường sự quản lý Nhà nước về công tác hôn nhân và gia đình, chính quyền các cấp cần xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống theo quy định của pháp luật, kết hợp với xử lý theo hương ước, quy ước của làng, thôn, bản…mới giảm thiểu được tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết./. 

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Trương Văn Bá - Trưởng phòng TT&ĐB
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.439.560
Lượt truy cập hiện tại 475