Tìm kiếm tin tức
BAN DÂN TỘC TRIỂN KHAI NGOẠI NGHIỆP ĐO GPS CÁC ĐỐI TƯỢNG CƠ SỞ DỮ LIỆU LĨNH VỰC DÂN TỘC NĂM 2018
False 15051Ngày cập nhật 04/06/2018

Nhằm đảm bảo dữ liệu số đối với lĩnh vực dân tộc và thực hiện Kế hoạch số 06/KH-BDT ngày 02 tháng 4  năm 2018 của Ban Dân tộc về Triển khai cập nhật các lớp đối tượng cơ sở dữ liệu GIS vùng dân tộc thiểu số năm 2018, từ ngày 29/5 đến ngày 1/6/2018, tổ thực hiện Kế hoạch triển khai cập nhật các lớp đối tượng GIS gồm có 05 cán bộ của Ban Dân tộc đã tiến hành đi ngoại nghiệp đo GPS các đối tượng cơ sở dữ liệu lĩnh vực dân tộc tại hai huyện Nam Đông, A Lưới.

 

Theo nội dung đã được phê duyệt, các đối tượng được cập nhật năm 2018 bao gồm: Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được bình chọn bổ sung, thay thế năm 2018; các công trình thuộc Chương trình 135 được đầu tư từ 2016 – 2018’;  Điểm trưng bày hiện vật truyền thống;  Điểm sản xuất sản phẩm dệt zèng; nghệ nhân văn hóa (bao gồm nghệ nhân văn nghệ dân gian, nghệ nhân điêu khắc); điểm đào tạo nghề vùng dân tộc thiểu số.

Trong quá trình đi ngoại nghiệp tại các địa phương, các thành viên đã tích cực phối hợp với phòng Dân tộc hai huyện Nam Đông, A Lưới, cán bộ các xã thuộc địa bàn có đối tượng cần đo đạc, vì vậy cơ bản đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra. Hơn 150 điểm đã được xác định tọa độ, các thuộc tính cơ bản của các đối tượng, bên cạnh đó, mỗi đối tượng đều được cán bộ điều tra chụp ảnh hiện trạng, bổ sung vào việc cập nhật các đối tượng lên Cổng thông tin địa lý của tỉnh một cách sinh động, trực quan.

Sau khi đi ngoại nghiệp, bộ phận nội nghiệp sẽ tiến hành tổng hợp, rà soát, đối chiếu các đối tượng để có bộ dữ liệu chuẩn, cung cấp cho đơn vị tư vấn xây dựng bản đồ GIS chuyên ngành về dân tộc năm 2018./.

Một số hình ảnh ngoại nghiệp

Đ/c Hồ Văn Ba, thành viên tổ GIS đang thực hiện xác định tọa độ của đường giao thông thuộc Công trình 135

Phương Ngọc
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.421.261
Lượt truy cập hiện tại 948