Tìm kiếm tin tức
HỘI THẢO XÂY DỰNG CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ CÔNG TÁC DÂN TỘC SỬA ĐỔI VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG 53 DTTS NĂM 2019
False 13941Ngày cập nhật 17/06/2018
Đ/c Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, PCN Ủy ban Dân tộc chủ trì Hội thảo

Để lấy ý kiến tham vấn của cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh về nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc và danh mục chỉ tiêu thống kê phục vụ điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019, ngày 13 tháng 6 năm 2018, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội thảo xây dựng chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc sửa đổi và xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê đưa vào điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019 khu vực miền Trung – Tây Nguyên tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

 

Chủ trì Hội thảo là đồng chí Lê Sơn Hải, thứ trưởng, phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Tham dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Xuân Đức, Vụ trưởng Vụ địa phương II, đại diện Lãnh đạo và cán bộ phụ trách của  Ban Dân tộc 16 tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên (Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Nông, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, Đăklak, Lâm Đồng).

          Tại Hội thảo, sau khi đồng chí Nguyễn Mạnh Huấn, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Ủy ban Dân tộc trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến của các Ban Dân tộc về sửa đổi, bổ sung Thông tư 03/2015/TT-UBDT và hệ thống các chỉ tiêu điều tra kinh tế - xã hội 53 DTTS, đồng chí Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì thảo luận các nội dung liên quan trong khuôn khổ Hội thảo, đồng thời định hướng một số nội dung trong công tác dân tộc thời gian tới. Đã có 16/16 lượt đại biểu phát biểu tại Hội thảo, trong đó đa số các đại biểu đều thống nhất về chủ trương thực hiện sửa đổi hệ thống báo cáo thống kê cũng như các chỉ tiêu thống kê để thực hiện cho năm 2019, bên cạnh đó các đại biểu cũng nêu ra những khó khăn khi triển khai thực hiện, đề xuất sửa đổi một số biểu mẫu, chỉ tiêu thống kê nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu thập thông tin thống kê, đảm bảo số liệu thu thập được thực sự hữu ích cho công tác dân tộc.

          Đại diện Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã phát biểu tại Hội thảo về một số nội dung liên quan đến việc tích hợp một số biểu mẫu báo cáo của cùng một đơn vị cung cấp số liệu, về cơ chế thực hiện chế độ báo cáo, về kinh phí triển khai, việc khai thác tối đa kết quả điều tra kinh tế - xã hội 53 DTTS thực hiện năm 2015 cũng như đề xuất một số nội dung thực hiện trong năm 2019.

          Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, các ý kiến giải trình của bộ phận phụ trách thuộc Ủy ban Dân tộc, đồng chí Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đã kết luận một số nội dung như sau: Một là, Sẽ tích hợp và rút gọn hệ thống các biểu mẫu và hệ thống các chỉ tiêu thống kê, đảm bảo rút gọn nhưng đầy đủ thông tin; Hai là, Sẽ nghiên cứu bóc tách dữ liệu, phân khai số liệu thu thập được cho từng địa phương về kết quả điều tra thực trạng kinh tế xã hội năm 2015, chuẩn bị cho năm 2019; Ba là, Sẽ xây dựng phần mềm chung để quản lý, kết nối thông tin về cơ sở dữ liệu dân tộc thiểu số cho tất cả các tỉnh; Bốn là, trong công tác tổ chức triển khai, các địa phương cần nghiên cứu cơ chế, luật pháp đã được tổng hợp trong Cẩm nang thống kê công tác Dân tộc, hàng năm xây dựng dự toán cho công tác thống kê; Năm là, Thực hiện và phát huy hiệu quả ký kết các chương trình phối hợp với các sở, ngành, địa phương.

          Đây là Hội thảo đầu tiên trong số 3 hội thảo được tổ chức ở 3 khu vực, sau khi các Hội thảo kết thúc, Vụ Kế hoạch – Tổng hợp, Ủy ban Dân tộc sẽ tổng hợp tất cả các ý kiến góp ý của các địa phương để hình thành hệ thống báo cáo, biểu mẫu thống kê phù hợp nhất, phục vụ điều tra kinh tế - xã hội 53 DTTS năm 2019./.

 

Một số hình ảnh tại Hội thảo

Phương Ngọc
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.421.261
Lượt truy cập hiện tại 36