Tìm kiếm tin tức
Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018
False 15034Ngày cập nhật 11/07/2018
Đ/c Hồ Xuân Trăng, TUV, Bí thư Chi bộ chủ trì Hội nghị

Thi hành Điều lệ Đảng và thực hiện Quy chế hoạt động nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết năm 2018 của Chi bộ, chiều ngày 6 tháng 7 năm 2018, Chi bộ Ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

 

Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Hồ Xuân Trăng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ, các đồng chí trong Chi ủy và toàn thể đảng viên của Chi bộ.

          Qua báo cáo của đồng chí Nguyễn Thị Phương Ngọc, chi ủy viên, trong 6 tháng đầu năm, chi bộ đã chỉ đạo thực hiện tốt các mặt: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã được đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả. Việc phổ biến, quán triệt các văn bản, tổ chức triển khai các văn bản của cấp trên luôn được quan tâm thực hiện thường xuyên, liên tục vào các đợt sinh hoạt chi bộ định kỳ; Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo đảm an ninh quốc phòng: Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tương đối hiệu quả, thực hiện đạt một số nội dung theo chương trình công tác năm đã đề ra; Công tác tổ chức cán bộ: cơ bản đã từng bước bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị cho các đảng viên có chức vụ, chỉ đạo, rà soát công tác sắp xếp, bố trí cán bộ tại các phòng, bộ phận chuyên môn của Ban; Công tác lãnh đạo công đoàn: Chi bộ đã thường xuyên cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của cấp ủy cấp trên và của chi bộ đến với Công đoàn. Đã chỉ đạo công đoàn hoàn thành nhiều hoạt động tạo được không khí vui tươi, gần gũi, đoàn kết trong cán bộ, đảng viên; Công tác đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy: Luôn giữ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; Công tác lãnh đạo thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII: Đã tổ chức triển khai học tập tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2018; xây dựng kế hoạch phấn đấu tu dưỡng rèn luyện theo tấm gương Bác và Nghị quyết TW4 khóa XII.

          Bên cạnh những kết quả đạt được, chi bộ cũng đã nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân đó là: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị có một số mặt chưa đáp ứng được yêu cầu;  Trách nhiệm người đứng đầu đôi lúc chưa được phát huy; Nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ chưa phong phú; Vẫn còn để một quần chúng vi phạm về chuẩn mực đạo đức công chức.

          Qua nghe các phát biểu thảo luận của đảng viên, đồng chí Hồ Xuân Trăng, Bí thư Chi bộ kết luận: Phát huy những kết quả đạt được; phân tích các nguyên nhân, hạn chế cả mặt chủ quan, khách quan, để tìm ra giải pháp phù hợp, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

 

 

Phương Ngọc
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.421.261
Lượt truy cập hiện tại 12