Tìm kiếm tin tức
Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng các thôn, bản thuộc xã ĐBKK, xã Biên giới tại huyện A Lưới
False 10774Ngày cập nhật 07/09/2018

Từ ngày 5/9/2018, Ban Dân tộc tiến hành tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng, đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng thôn, bản  các xã ĐBKK, xã biên giới thuộc Chương trình 135 cho 40 học viên của 17 xã trên địa bàn huyện A Lưới

Tham gia phát biểu khai mạc và trực tiếp báo cáo tại Hội nghị có đồng chí Hồ Xuân Trăng – TUV - Trưởng Ban Dân tộc và các báo cáo viên là cán bộ lãnh đạo phòng của Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Nội dung chương trình tập huấn tập trung vào các vấn đề chính như: Hướng dẫn Thông tư số 18/2017/TT-BNNPTNT ngày 09/10/2017 của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về Hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Quyết định 1914/QĐ-UBND ngày 12/8/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy chế tổ chức thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Hướng dẫn Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020; Vai trò của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường sinh thái trên địa bàn xã, thôn, bản; Phát triển kinh tế hộ gia đình; hướng dẫn các tiến bộ khoa học kỹ thuật sản xuất; Lập kế hoạch có sự tham gia của cộng đồng, người nghèo, phụ nữ... trong xây dựng kế hoạch và thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020.

 Báo cáo viên đã trình bày một cách ngắn gọn, dễ hiểu, giúp học viên nắm rõ hơn nữa các quy định liên quan đến hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, các phương pháp, cách thức, kỹ thuật trong phát triển nông nghiệp.....để tìm hướng thoát nghèo bền vững; quyền lợi, nhiệm vụ trong việc thực hiện các quy định về giám sát đầu tư cộng đồng, vai trò của cộng đồng, người dân trong việc bảo vệ môi trường sinh thái hiện nay được quy định trong các văn bản liên quan nói trên.

Thông qua hội nghị tập huấn, báo cáo viên cũng đã thu thập được nhiều thông tin về tình hình vướng mắc của cộng đồng người dân tại địa phương trong việc thực hiện giám sát đầu tư cộng đồng của Ban giám sát cộng đồng, vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái hiện nay trên địa bàn các xa, các vướng mắc trong việc thực hiện các chính sách về hỗ trợ sản xuất....

Hội nghị tập huấn diễn ra cho đến hết ngày 8/9/2018./.

                                                                                                                                                                                                                                         Hồ Nguyên- CV CSDT                                     

Một số hình ảnh trong buổi tuyên truyền

                                                          

Hồ Nguyên- CV CSDT
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.408.292
Lượt truy cập hiện tại 869